Leasinvest Real Estate focust op twee activaklassen en drie landen

- Niet-gereglementeerd persbericht

         

Leasinvest Real Estate focust op twee activaklassen en drie landen:

  • versterking van de positie in Oostenrijk en in retail met twee acquisities in Wenen
  • volledige desinvestering van de Zwitserse retailportefeuille en
  • finaliseren desinvestering van 65% van de logistieke portefeuille in België.

Samenvatting

Leasinvest Real Estate heeft midden oktober 2017 twee belangrijke retailparken in Oostenrijk verworven in het district nr. 22 Stadlau in de stad Wenen voor een bedrag van € 56,2 miljoen, en versterkt hiermee haar globale positie in retail en zet haar groei in Oostenrijk verder.

Begin oktober laatstleden werden de drie winkels in Zwitserland verkocht, gelegen in het kanton Vaud, voor een totaalbedrag van CHF 48 miljoen (€ 41,8 miljoen).

Zoals eerder aangekondigd, werden drie Belgische logistieke panden gedesinvesteerd voor een totaalbedrag van € 60 miljoen in september en oktober 2017.

Acquisitie retailgebouwen in Oostenrijk

Midden oktober 2017 heeft Leasinvest Real Estate, via haar Oostenrijkse dochterondernemingen, 100% van de aandelen verworven van de twee Oostenrijkse vennootschappen, hetzij Kadmos Immobilien Leasing GmbH en Adrestos Beteiligungsverwaltungs GmbH. Deze vennootschappen houden - respectievelijk een doe-het-zelf-winkel Hornbach Baumarkt van 13.300 m² en 10 winkels met een globale oppervlakte van 11.000 m² in een retailpark 'Gewerbepark Stadlau' alle gelegen in het district nr. 22 Stadlau van de stad Wenen - aan. Het betreft twee zeer goed gelegen retailsites met een hoog bezoekersaantal en leidende posities in de stad Wenen.

De waarde van deze twee gebouwen bedraagt € 56,2 miljoen en is lager dan de reële waarde geschat door onze vastgoedexpert. De gemiddelde duur van de huurcontracten bedraagt 9,3 jaar. De verschillende geïndexeerde huurcontracten zijn afgesloten met gekende internationale en lokale retailers, waarvan de belangrijkste Hornbach Baumarkt, Lidl, Intersport, DM (drogisterij), CCC (schoenen) en TK Maxx (kledij) zijn. De globale bezettingsgraad bedraagt 100% en vertegenwoordigt een totale jaarlijkse huur van € 3,2 miljoen voor beide sites. 

Deze acquisitie wordt deels gefinancierd door de partiële desinvestering van onze logistieke portefeuille en deels door de integrale desinvestering van onze Zwitserse retailportefeuille (zie hierna). Een goed voorbeeld van het 'capital recycling' principe dat Leasinvest sinds meer dan 10 jaar volgt doorheen haar strategie, waarbij zij continu de kwaliteit van haar vastgoedportefeuille verbetert door het verkopen van minder strategische gebouwen en ze te vervangen door kerngebouwen die performanter en/of beter gelegen zijn.

Dankzij de acquisitie eind 2016 van het retailpark Frun Park Asten gelegen te Linz (Oostenrijk) dat sinds de oprichting eind 2013 het bezoekersaantal jaarlijks zag groeien met 20%, bedraagt de portefeuille van Leasinvest Real Estate in Oostenrijk op heden bijna € 100 miljoen, hetzij 10% van de globale portefeuille.

Jean-Louis Appelmans, CEO: "De Oostenrijkse vastgoedmarkt wordt voor Leasinvest onze derde kernmarkt en vertegenwoordigt een stabiele markt waar we onze strategie kunnen ontwikkelen en vastgoedopportuniteiten kunnen benutten om aldus een stabiel inkomen te creëren met meerwaardepotentieel."

Strategische desinvestering Zwitserse portefeuille

Begin november 2014 had Leasinvest Real Estate drie perifere winkels verworven gelegen te Etoy, Villeneuve en Yverdon-les-Bains, allen gelegen in het kanton Vaud, voor een bedrag van CHF 45 miljoen op basis van een bruto rendement van meer dan 6%.  Begin oktober 2017 werden deze 100% verhuurde gebouwen verkocht aan een Zwitserse privé investeerder voor een bedrag van CHF 48 miljoen op basis van een bruto rendement van lichtjes meer dan 5%.

Na bijna drie jaar kon de Zwitserse portefeuille niet versterkt worden ingevolge de stijging van de Zwitserse frank begin 2015, die een onmiddellijke impact heeft teweeggebracht op de rentevoeten die sterk negatief zijn geworden, en lokale vastgoedspelers hebben aangezet tot het investeren van hun fondsen in Zwitsers vastgoed, met continu dalende vastgoedrendementen tot gevolg. Deze redenen hebben Leasinvest ertoe aangezet te desinvesteren in Zwitserland ten gunste van Oostenrijk.

De verkoop van deze drie gebouwen leidt, voor belasting van de meerwaarde in Zwitserland en verkoopkosten, tot een lichte meerwaarde in vergelijking met de initiële acquisitiewaarde.

De oorspronkelijke acquisitie eind 2014 was gefinancierd met bankkredieten in EUR omgezet door 'Cross Currency Swaps' (CCS) in CHF en met een vaste CHF rentevoet op 10 jaar, die vroegtijdig werden opgezegd op het moment van de desinvestering gezien deze CCS overbodig waren geworden ingevolge van de verkoop van de onderliggende Zwitserse activa.

Desinvestering belangrijk deel van de logistieke portefeuille in België

Zoals voorheen aangekondigd, was er een akkoord afgesloten voor de desinvestering van drie logistieke gebouwen. In september en oktober 2017 werden drie erfpachten gevestigd ten gunste van een Duits vastgoedfonds, voor een totaalbedrag van € 60 miljoen. Het betrof gebouwen die gelegen waren te Wommelgem, Canal Logistics fase 1 en de SKF site in Tongeren. De globale waarde van de transactie ligt in lijn met de reële waarde geschat door de vastgoedexpert.

Het gebouw gelegen te Prins Boudewijnlaan in Kontich werd op termijn verkocht in juni laatstleden aan een Belgische privé-ontwikkelaar voor een bedrag van € 12 miljoen. De verkoopopbrengst zal worden ontvangen eind december 2017, waarbij Leasinvest Real Estate in tussentijd verder de huur blijft ontvangen van het 100% verhuurde gebouw.

Ingevolgde deze desinvesteringen zal het Belgische logistieke deel nog slechts bestaan uit enkele opslaggebouwen gelegen op de sites Riverside Business Park in Anderlecht (Brussel) en Brixton Business Park in Nossegem/Zaventem, alsook het Rijksarchief in Brugge.

Leasinvest Real Estate zal in 2017 € 74 miljoen gedesinvesteerd hebben, hetzij 65% van haar globale Belgische logistieke portefeuille geschat op € 111 miljoen (op 30/06/2017). Het percentage logistiek zal dan dalen van 14% (op 30/06/2017) naar ongeveer 7%.

Jean-Louis Appelmans, CEO: "De focus op twee activaklassen, hetzij winkels in Luxemburg en Oostenrijk, en kantoren in Luxemburg en in België, is een bron van waardecreatie en versterkt onze efficiëntie."

Acquisitie en verhuring in het Groothertogdom Luxemburg

De vier overblijvende winkels gelegen in de winkelgalerij in het stadscentrum van Diekirch werden aangekocht door onze Luxemburgse dochteronderneming Leasinvest Immo Lux SA voor een bedrag van € 0,8 miljoen, waarbij alle commerciële oppervlakten van deze winkelgalerij nu aangehouden worden door deze laatste.

De bezettingsgraad van ons gebouw Mercator gelegen aan de Route d'Arlon in de Stad Luxembourg, verworven in mei laatstleden, bereikt 60% dankzij een bijkomende verdieping die werd verhuurd. Verregaande onderhandelingen met potentiële huurders zijn lopende en zullen kunnen worden gefinaliseerd tegen eind van het jaar teneinde de rest van het gebouw te verhuren.

Evolutie van de schuldgraad

Rekening houdend met de aangekondigde belangrijke investeringen en desinvesteringen, van respectievelijk € 83 miljoen en € 115 miljoen, zou de schuldgraad van Leasinvest Real Estate eind 2017 moeten schommelen tussen 57 en 59%.

Voor meer informatie, contacteer
Leasinvest Real Estate                                                                      Leasinvest Real Estate
Jean-Louis Appelmans                                                                         Michel Van Geyte                                                
Chief Executive Officer                                                                       Chief Investment Officer
T: +32 3 238 98 77                                                                              T: +32 3 238 98 77
E: jeanlouis.appelmans@leasinvest.be                                         E: michel.van.geyte@leasinvest.be                                 

Over LEASINVEST REAL ESTATE Comm.VA
Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (OGVV) Leasinvest Real Estate Comm.VA investeert in hoogkwalitatieve en goedgelegen winkels en kantoren in het Groothertogdom Luxemburg, België en Oostenrijk.
Op heden bedraagt de totale reële waarde van de direct aangehouden vastgoedportefeuille van Leasinvest op 30 oktober 2017 € 901 miljoen verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (52%), België (38%) en Oostenrijk (10%).
Leasinvest is bovendien een van de grootste vastgoedinvesteerders in Luxemburg.
De OGVV noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van meer dan € 471 miljoen (waarde 30/10/2017).