Leasinvest Real Estate haalt met de uitgifte van een obligatielening al na één dag het beoogde maximum van EUR 75 miljoen op

- Gereglementeerd persbericht

Leasinvest Real Estate Comm. VA deelt mee dat het openbaar aanbod in België voor een obligatielening al na de eerste dag van de inschrijvingsperiode in overleg met de Joint Lead Managers, Belfius Bank NV/SA, BNP Paribas Fortis NV/SA en ING Bank N.V., Belgian Branch, vervroegd wordt afgesloten omdat het maximum uitgiftebedrag van EUR 75 miljoen werd bereikt.

De Joint Lead Managers ontvingen inschrijvingen voor een hoger bedrag dan het maximum voorziene uitgiftebedrag van EUR 75 miljoen. Omwille van de overinschrijving zullen de inschrijvingen proportioneel worden herleid. De beleggers zullen hierover meer informatie ontvangen via hun financiële tussenpersoon.

Deze obligatie biedt een jaarlijkse brutocoupon van 3,75%. Dit vertegenwoordigt een bruto actuarieel rendement van 3,399% op jaarbasis, en het netto jaarlijks actuarieel rendement is 2,472%.[1]

De netto-opbrengst van deze uitgifte bedraagt ongeveer EUR 74,8 miljoen en zal aangewend worden voor de concretisering van de strategie van de vennootschap en meer specifiek om de groei en verdere diversificatie te financieren, alsook om de financieringsbronnen te diversifiëren en bovendien te zorgen voor een verlenging van de gemiddelde looptijd van de schulden.

Leasinvest Real Estate dankt de investeerders voor hun vertrouwen.

De obligaties zullen op 9 oktober 2013 worden uitgegeven en voor verhandeling worden toegelaten op de gereglementeerde markt van NYSE Euronext Brussels.

Verdere informatie over dit openbaar aanbod kan worden teruggevonden in het Prospectus uitgegeven door Leasinvest Real Estate Comm. VA op 25 september 2013, zoals goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) op 24 september 2013. Het prospectus, dat bestaat uit een registratiedocument, een verrichtingsnota en een samenvatting, is beschikbaar op de website van Leasinvest Real Estate Comm. VA (www.leasinvest.be), alsook op de website van Belfius Bank NV/SA (www.belfius.be/leasinvestRE), BNP Paribas Fortis NV/SA (www.bnpparibasfortis.be/emissies) en ING Bank N.V., Belgian Branch (www.ing.be - onder "Beleggen - Obligaties").

 

Voor meer informatie, neem contact op met:
Leasinvest Real Estate
Jean-Louis Appelmans
CEO
T: +32 3 238 98 77
E: jeanlouis.appelmans@leasinvest.be

 

Leasinvest Real Estate Comm. VA

Vastgoedbevak Leasinvest Real Estate Comm. VA investeert voornamelijk in hoogkwalitatieve en goedgelegen retailpanden, kantoren en logistieke gebouwen in het Groothertogdom Luxemburg en in België. De geconsolideerde vastgoedportefeuille omvat 53 gebouwen en vertegenwoordigt een totale oppervlakte van 424.858 m².

De vastgoedbevak noteert op Euronext Brussels en heeft een marktkapitalisatie van ongeveer € 346 miljoen (waarde 26/09/2013).

 

BELANGRIJKE INFORMATIE

Deze aankondiging mag niet worden beschouwd als een aanbieding of een verzoek tot aanbiedingen in een jurisdictie waar een dergelijk aanbod onwettelijk zou zijn (zonder naleving van de vereiste verplichtingen inzake registratie of zonder naleving van relevante voorwaarden inzake vrijstellingen van registratieverplichtingen).

Deze aankondiging is niet bestemd voor verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Japan of Zwitserland of in enige andere jurisdictie waar deze verspreiding onwettig zou zijn. De obligaties worden niet aangeboden in de Verenigde Staten.

In de Europese Economische Ruimte (behalve België) is deze aankondiging alleen gericht aan gekwalificeerde beleggers in de zin van de Europese Richtlijn 2003/71 (zoals gewijzigd).

Er mag geen aankondiging of informatie in verband met de obligatielening worden verspreid aan het publiek in andere jurisdicties dan België, indien de wettelijke vereisten daartoe niet zijn nageleefd. De Emittent is niet aansprakelijk voor de niet-naleving van wettelijke vereisten door andere personen.


[1] Berekening obv van het huidige tarief van de roerende voorheffing, nl. 25%, voor de privé belegger.