Leasinvest Real Estate halfjaarbrochure 2006-2007

- Gereglementeerd persbericht

Geachte mevrouw, Geacht heer,
 
De halfjaarbrochure voor het boekjaar 2006-2007 van Leasinvest Real Estate is vanaf heden beschikbaar op www.leasinvest-realestate.com, onder de rubriek beleggers, financiële verslagen, halfjaarresultaten, NL.
 
Met vriendelijke groeten,
 
investor.relations@leasinvest-realestate.com