Leasinvest Real Estate - jaarresultaten boekjaar 2011

- Gereglementeerd persbericht

Strategische heroriëntatie van de portefeuille wordt verdergezet o.a. via desinvestering  van kantoren in België, verdere groei naar retail/logistiek en verdere geografische diversificatie

Canal Logistics fase 1 en 2 bijna volledig verhuurd

Verhoging dividend tot bruto 4,15 euro per aandeel

  • Deel kantoren in portefeuille (op basis van de reële waarde) zakt verder tot 54% (waarvan 27,4% in Groothertogdom Luxemburg) door verkoop gebouw in Zwijndrecht (Antwerpen);
  • Netto resultaat (aandeel groep) en Netto courant resultaat ( excl. portefeuilleresultaat en variaties reële waarde niet-effectieve rente indekkingen) houden goed stand in uitdagende kantoormarkt, respectievelijk 3,15 euro per aandeel (31/12/10: 3,57 euro) en 4,77 euro per aandeel (31/12/10: 5,50 euro);
  • Geherwaardeerde netto actiefwaarde (op basis van het patrimonium in reële waarde) per aandeel: 65,51 euro (31/12/10: 68,92 euro) vnl. als gevolg van belangrijke minwaarden op de effectieve rente-indekkingsinstrumenten;
  • Bezettingsgraad blijft hoog: 92,57% (31/12/10: 97,45%);
  • Het gerenoveerde kantoorgebouw The Crescent voor bijna 50% verhuurd.

Klik op onderstaande link voor de volledige tekst van het persbericht.