Leasinvest Real Estate - Jaarresultaten boekjaar 2015

- Gereglementeerd persbericht

  • Globale vastgoedportefeuille[1] neemt toe tot € 940 miljoen dankzij de acquisitie van het Koninklijk Pakhuis op de Tour & Taxis site
  • Netto actief (aandeel groep) per aandeel EPRA € 81,3 (+ 7,6%)
  • De vooruitzichten voor 2015 werden bevestigd door de gerealiseerde cijfers
  • Hoge bezettingsgraad van de vastgoedportefeuille op 96%
  • Huurinkomsten zijn stabiel op € 50,5 miljoen
  • Netto courant resultaat is in lijn met 2014 en bedraagt € 25,6 miljoen
  • Netto resultaat bedraagt € 30,6 miljoen (2014: € 32,6 miljoen)
  • Verhoging dividend tot € 4,70 bruto per aandeel (+ 3,2%)
 
Klik hieronder voor de volledige tekst van het persbericht.


[1] De globale vastgoedportefeuille bestaat uit de directe (gebouwen) en indirecte (vnl. participatie in Retail Estates) vastgoedportefeuille.