Leasinvest Real Estate NV: Halfjaarlijks financieel verslag 2021

- Gereglementeerd persbericht

Highlights eerste halfjaar 2021

Voor het eerste halfjaar van het boekjaar 2021 noteren we volgende kerndata:

  • Voorziene business combinatie met Extensa goedgekeurd tijdens buitengewone algemene vergadering van 19 juli 2021 waardoor Leasinvest vanaf die datum een gemengde vastgoedinvesteerder-ontwikkelaar is geworden
  • De EPRA winst*stijgt van € 13,1 miljoen eind H1 2020 naar € 15,6 miljoen (hetzij € 2,64 per aandeel vs € 2,21 per aandeel eind H1 2020)
  • Het nettoresultaat bedraagt € 28,0 miljoen (€ 4,72 per aandeel) eind H1 2021 (vs € -30,7 miljoen of € -5,18 per aandeel eind H1 2020)
  • De financieringskost daalt opnieuw tot 2,09% (eind 2020: 2,35%)
  • De bezettingsgraad stijgt tot 92,57% (eind 2020: 91,62%)
  • Belangrijke verhuringen in België en Luxemburg: volledige voorverhuring van het kantoorproject Monteco in de CBD van Brussel en nieuwe huurcontracten in Mercator-High 5 en in shoppingcenter Pommerloch in Luxemburg

Bijlage