LEASINVEST REAL ESTATE NV: NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 29 NOVEMBER 2021 – NAAMSWIJZIGING – CORPORATE GOVERNANCE CHARTER – EXECUTIEF COMITE

- Gereglementeerd persbericht

LEASINVEST REAL ESTATE NV: NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 29 NOVEMBER 2021 – NAAMSWIJZIGING – CORPORATE GOVERNANCE CHARTER – EXECUTIEF COMITE

Notulen van de buitengewone algemene vergadering van 29.11.2021

Aangezien het wettelijk vereist aanwezigheidsquorum werd bereikt, kon de buitengewone algemene vergadering (BAV) van 29.11.2021 geldig beraadslagen. Alle voorstellen op de agenda werden goedgekeurd, waaronder o.m.  de beslissing tot naamswijziging van Leasinvest Real Estate NV naar Nextensa NV en de goedkeuring van het aangepast remuneratiebeleid.

De notulen van de vergadering hernemen een gedetailleerd overzicht van alle voorstellen op de agenda en de uitgebrachte stemmen t.a.v. de genomen beslissingen en zijn beschikbaar op de website (voortaan www.nextensa.eu), via de link https://nextensa.eu/nl/investor-relations-nl/general-meetings-nl/. Bij de stemming werd rekening gehouden met het dubbel stemrecht dat werd ingevoerd op de BAV van 19.07.2021 waardoor nominatieve aandeelhouders die sinds meer dan 2 jaar zijn ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de vennootschap genieten van een dubbel stemrecht wanneer zij deelnemen aan de stemming op de algemene vergadering.

Naamswijziging naar Nextensa

Het door de aandeelhouders goedgekeurde voorstel tot naamswijziging van de vennootschap impliceert tevens een aantal aanpassingen waaronder tevens de aanpassing van:

 NuVoorheen
Websitewww.nextensa.euwww.leasinvest.be
Euronext Brussel – trading symbol1NEXTALEAS
e-mailadres van de vennootschapinfo@nextensa.euinfo@leasinvest.be

Zoals ook reeds eerder meegedeeld, wordt de zetel van de vennootschap verplaatst naar 1000 Brussel, Picardstraat 11 bus 505 in Gare Maritime en dit met ingang vanaf 1 december 2021.

Corporate Governance Charter – executief comité

Het Corporate Governance Charter werd ook aangepast n.a.v. de wijzigingen die de voormelde BAV met zich meebracht naar naamswijziging en naar aangepast remuneratiebeleid toe en ook rekening houdend met de beslissing die werd genomen binnen de Raad van bestuur tot oprichting en benoeming van het executief comité, onder het voorzitterschap van Michel Van Geyte, CEO.

Dit aangepast Charter is terug te vinden op https://nextensa.eu/nl/about-us-nl/corporate-governance-nl/ Voor de samenstelling van het executief comité verwijzen we naar dezelfde link.

OVER NEXTENSA NV

Sinds 19 juli 2021 is Nextensa NV (voorheen genaamd Leasinvest Real Estate) een gemengde vastgoedinvesteerder en –ontwikkelaar. De investeringsportefeuille van de vennootschap is verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (45%), België (42%) en Oostenrijk (13%); diens totale waarde bedroeg per 30/09/2021 ca € 1,41 miljard.

Nextensa is een van de grootste vastgoedinvesteerders in Luxemburg. De ontwikkelingsportefeuille is verdeeld over de sites van Tour&Taxis en Cloche d’Or, waarop gemengde ontwikkelingen (residentieel en kantoren) lopende zijn en waarop in de komende jaren nieuwe deelprojecten zullen gelanceerd worden. De totale boekwaarde van deze ontwikkelingsportefeuille bedroeg ca € 0,3 miljard per 30/09/2021.

De vennootschap noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van € 715,2  miljoen (waarde 26/11/2021).

VOOR MEER INFORMATIE:

Michel Van Geyte,  
Chief Executive Officer
T: +32 3 238 98 77
E: michel.vangeyte@nextensa.eu
1 Deze aanpassing van het trading symbol zal eerstdaags plaatsvinden.


Bijlage