LEASINVEST REAL ESTATE NV: TOELICHTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER DE PERIODE 01/01/2021-30/09/2021

- Gereglementeerd persbericht

Kernpunten Q3 2021

  • De EPRA winst uit de investeringsportefeuille (cfr supra) stijgt van € 28,7 miljoen eind Q3 2020 naar € 29,8 miljoen
  • De financieringskost met betrekking tot de investeringsportefeuille daalt tot 2,05% (eind 2020: 2,35%)
  • Belangrijke verhuringen in België en Luxemburg: volledige voorverhuring van het kantoorproject Monteco in de CBD van Brussel en nieuwe huurcontracten in Mercator-High 5 en in shoppingcenter Pommerloch in Luxemburg
  • Park Lane Fase I en Park Lane Fase II op Tour & Taxis (cfr. supra) evolueren positief: voor Fase I werden reeds 295 van de 319 appartementen verkocht zodat weldra de commercialisering voor Fase II (346 appartementen) zal starten.
  • Op de ontwikkelingssite Cloche d’Or te Luxemburg worden de volledig verhuurde kantoorgebouwen Banca en Kockelscheuer in de loop van Q4 2021 opgeleverd en verkocht. Daarnaast worden de reeds verkochte appartementen op Ilôt D Sud opgeleverd), worden de laatste units op Ilôt D Nord verkocht en is de commercialisatie van Ilôt D5-D10 volop aan de gang.

Bijlage