Leasinvest Real Estate op VFB Happening 19 april a.s.

- Gereglementeerd persbericht

Geachte mevrouw, geachte heer,
 
Traditiegetrouw is Leasinvest Real Estate opnieuw aanwezig op de VFB Happening op zaterdag 19 april aanstaande; wij verwelkomen u graag op onze stand. U vindt ons direct bij de ingang aan de rechterzijde, samen met aandeelhouder Ackermans & van Haaren en het bedrijf SIPEF.
 
In bijgaande folder vindt u meer informatie.
 
Met vriendelijke groeten,