Leasinvest Real Estate - Oproeping tot de buitengewone algemene vergadering en de jaarvergadering die zullen plaatsvinden op dinsdag 17 mei 2016

- Gereglementeerd persbericht

De Zaakvoerder van Leasinvest Real Estate Comm.VA (de Vennootschap) heeft het genoegen de houders van effecten van de Vennootschap uit te nodigen op de Buitengewone Algemene Vergadering en de Jaarvergadering die achtereenvolgens gehouden zullen worden op dinsdag 17 mei 2016 om 15.30 uur respectievelijk 16.00 uur, op de maatschappelijke zetel van de Zaakvoerder te 2000 Antwerpen, Schermersstraat 42.

 

Vanaf heden zijn alle documenten betreffende deze vergaderingen beschikbaar op de website www.leasinvest.be onder de rubriek 'Investor relations' - Algemene vergadering.

 

Voor meer informatie, neem contact op met:

Leasinvest Real Estate / Leasinvest Real Estate

Micheline Paredis / Jean-Louis Appelmans

Secretary-General / CEO

T: +32 3 238 98 77 / T: +32 3 238 98 77

E: micheline.paredis@leasinvest.be               / E: jeanlouis.appelmans@leasinvest.be

 

Leasinvest Real Estate Comm.VA

Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap Leasinvest Real Estate Comm. VA investeert in hoogkwalitatieve en goedgelegen winkels, kantoren en logistieke gebouwen in het Groothertogdom Luxemburg, België en Zwitserland.

Op heden bedraagt de totale reële waarde van de direct aangehouden vastgoedportefeuille van Leasinvest bijna € 870 miljoen verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (54%), België (41%) en Zwitserland (5%). Leasinvest is bovendien de grootste vastgoedinvesteerder in Luxemburg.

De portefeuille is geïnvesteerd in retail (42,2%), kantoren (42,1%) en logistiek (15,7%).

De GVV noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van ongeveer € 506 miljoen (waarde 11 april 2016).