Leasinvest Real Estate - Oproeping tot de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 22 mei 2018

- Gereglementeerd persbericht

De zaakvoerder-rechtspersoon van de Vennootschap (de "Zaakvoerder") heeft het genoegen de houders van effecten van de Vennootschap uit te nodigen op de jaarvergadering die gehouden zal worden op dinsdag 22 mei 2018 om 16.00 uur, op de maatschappelijke zetel van de Zaakvoerder te 2000 Antwerpen, Schermersstraat 42.

Vanaf 17/04/2018 zijn alle documenten betreffende deze vergadering beschikbaar op de website www.leasinvest.be onder de rubriek 'Investor relations' - Algemene vergadering.

Voor meer informatie, contacteer:

 

Leasinvest Real Estate                                     Leasinvest Real Estate

Tim Rens                                                         Jean-Louis Appelmans

CFO                                                                   CEO

T: +32 3 238 98 77                                            T: +32 3 238 98 77

E: tim.rens@leasinvest.be                                 E: jeanlouis.appelmans@leasinvest.be

 

Over LEASINVEST REAL ESTATE Comm.VA

Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (OGVV) Leasinvest Real Estate Comm.VA investeert in hoogkwalitatieve en goedgelegen winkels en kantoren in het Groothertogdom Luxemburg, België en Oostenrijk.

Op heden bedraagt de totale reële waarde van de direct aangehouden vastgoedportefeuille van Leasinvest € 903 miljoen verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (54%), België (35%) en Oostenrijk (11%).

Leasinvest is bovendien een van de grootste vastgoedinvesteerders in Luxemburg.

De OGVV noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van € 486 miljoen (waarde 16/04/2018).