Leasinvest Real Estate - Presentatie halfjaarresultaten 2004/2005 - 24 maart 2005

- Gereglementeerd persbericht

For release content, please refer to the attachment.