Leasinvest Real Estate SCA: Openbare aanbieding tot inschrijving op maximaal 987.774 Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld met Onherleidbaar Toewijzingsrecht - Resultaten aanbod

- Gereglementeerd persbericht

Openbare aanbieding tot inschrijving op maximaal 987.774
Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld
met Onherleidbaar Toewijzingsrecht voor een bedrag van
maximaal EUR 83.960.790

Kapitaalverhoging volledig onderschreven

Resultaat van de verkoop van Scrips

Niet voor verspreiding, publicatie of vrijgave, rechtstreeks of onrechtstreeks, naar of in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Zwitserland (tenzij in verband met de eventuele private plaatsing van Scrips bij institutionele investeerders in Zwitserland), Australië, Japan, Zuid-Afrika of enig ander land of enige andere jurisdictie waar de verspreiding hiervan wettelijk niet is toegelaten. Er gelden ook andere beperkingen.

Leasinvest Real Estate kondigt aan dat, na de openbare aanbieding tot inschrijving op Nieuwe Aandelen en de succesvolle vrijgestelde versnelde private plaatsing van Scrips met samenstelling van een orderboek, de bestaande aandeelhouders en nieuwe investeerders ingeschreven hebben op 100 % van de aangeboden Nieuwe Aandelen voor een bedrag van EUR 83.960.790.

Tijdens de Inschrijvingsperiode met Onherleidbare Toewijzingsrechten, die is afgesloten op 1 oktober 2018, werd ingeschreven op 815.479 Nieuwe Aandelen, hetzij 82,56 % van het totaal aantal aangeboden Nieuwe Aandelen.

De 861.475 Onherleidbare Toewijzingsrechten, vertegenwoordigd door coupon nr. 22, die bij de afsluiting van de Inschrijvingsperiode niet waren uitgeoefend, hetzij 17,44% van de niet-uitgeoefende Onherleidbare Toewijzingsrechten, zijn op 2 oktober 2018 onder de vorm van Scrips verkocht in het kader van een vrijgestelde versnelde private plaatsing met samenstelling van een orderboek, zoals beschreven in punt 6.3.1 van de Verrichtingsnota. De kopers van Scrips hebben aldus op de nog 172.295 beschikbare Nieuwe Aandelen ingeschreven tegen dezelfde prijs en in dezelfde verhouding als degene die gold voor de inschrijving door uitoefening van Onherleidbare Toewijzingsrechten, nl. 1 Nieuw Aandeel (aan EUR 85,00 per Nieuw Aandeel) voor 5 Onherleidbare Toewijzingsrechten in de vorm van Scrips.

De netto-opbrengst van de verkoop van deze Scrips (het “Excedentair bedrag”) toegekend aan de houders van niet-uitgeoefende Onherleidbare Toewijzingsrechten bedraagt EUR 0,99 per niet-uitgeoefend Onherleidbaar Toewijzingsrecht. Leasinvest Real Estate verwacht dat dit bedrag beschikbaar zal zijn en zal worden betaald tegen overlegging van coupon nr. 22, in principe vanaf 8 oktober 2018.

De bruto-opbrengst van de aldus voor 100% onderschreven Nieuwe Aandelen, bedraagt na de Inschrijvingsperiode met Onherleidbare Toewijzingsrechten en de vrijgestelde versnelde private plaatsing van Scrips, EUR 83.960.790. De netto-opbrengst van het Aanbod (na aftrek van de kosten van het Aanbod) wordt geschat op EUR 82 miljoen.

“Leasinvest Real Estate bedankt al haar aandeelhouders voor het vertrouwen. Met deze bijkomende financiële middelen kunnen wij blijven inzetten op groei en verder waarde creëren voor onze aandeelhouders”, aldus Michel Van Geyte, CEO van Leasinvest Real Estate.

De betaling en levering van de Nieuwe Aandelen zal gebeuren op 4 oktober 2018. In principe zullen de Nieuwe Aandelen worden toegelaten tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels vanaf diezelfde datum.

De verhandeling van de Aandelen van Leasinvest Real Estate op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels werd vandaag, 2 oktober 2018, op vraag van de Vennootschap geschorst vanaf de opening van de beurs, in aanloop naar de bekendmaking van de resultaten van de inschrijving met Onherleidbare Toewijzingsrechten en van de vrijgestelde versnelde private plaatsing van de Scrips. Nu deze fase succesvol is afgerond, werd de opheffing van de schorsing gevraagd door Leasinvest Real Estate.

***

Bank Degroof Petercam en ING België treden samen op als Joint Global Coordinators en samen met Belfius Bank als Joint Bookrunners in het kader van het Aanbod.

Over Leasinvest Real Estate Comm. VA

Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (OGVV) Leasinvest Real Estate Comm. VA investeert in hoogkwalitatieve en goedgelegen winkels en kantoren in het Groothertogdom Luxemburg, België en Oostenrijk.

De totale reële waarde van de direct aangehouden vastgoedportefeuille van Leasinvest bedraagt op datum van dit persbericht EUR 922 miljoen, verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (54%), België (35%) en Oostenrijk (11%).

Leasinvest is bovendien een van de grootste vastgoedinvesteerders in Luxemburg.

De portefeuille is geïnvesteerd in retail (48%), kantoren (45%) en logistiek (7%).

De OGVV noteert op Euronext Brussels en heeft een marktkapitalisatie van circa EUR 454 miljoen (waarde 01/10/2018).

Voor meer informatie, contacteer

Leasinvest Real Estate
Michel Van Geyte
Chief Executive Officer
T: +32 3 238 98 77
E: michel.van.geyte@leasinvest.be

Bijlage