Leasinvest Real Estate - Toelichting van de zaakvoerder over het voorbije boekjaar 2017

- Gereglementeerd persbericht

 • Focus strategie op twee activaklassen nl. retail en kantoren en drie landen nl. Luxemburg, België en Oostenrijk:
  • Versterking van de positie in Oostenrijk en in retail met twee acquisities in Wenen
  • Versterking van de positie in Luxemburg met de acquisitie van het kantoorgebouw Mercator en verdere investering in de Lux Airport vastgoedcertificaten
  • Volledige desinvestering van de Zwitserse retailportefeuille en
  • Finaliseren desinvestering van het grootste deel van de logistieke portefeuille in België.
 • De verwachtingen voor 2017 worden bevestigd door de gerealiseerde cijfers op 31/12 (t.o.v. 31/12/2016)
  • Stabiele geïnde huurinkomsten van € 56,9 miljoen t.o.v. € 56,7 miljoen (2016)
  • De EPRA winst*[1] op 31/12 is vrij stabiel € 27,5 miljoen vs € 27,9 miljoen op 31/12/2016
  • Substantiële stijging van het nettoresultaat van € 29,4 miljoen tot € 47,5 miljoen of € 9,63 per aandeel (+62%), dankzij een belangrijk positief portefeuilleresultaat van € 22,4 miljoen
  • Herontwikkelingen in België, Luxemburg en Oostenrijk blijven op schema

 

Jean-Louis Appelmans: "In 2017 hebben we een aantal belangrijke strategische beslissingen genomen om onze verdere groei te verzekeren, zoals het afbouwen van onze logistieke portefeuille in België en de vastgoedbeleggingen in Zwitserland, ten gunste van bijkomende investeringen in Luxemburg en in Oostenrijk. De focus ligt nu volledig op retail en kantoren in het Groothertogdom Luxemburg, België en Oostenrijk."[1] Alternatieve Prestatiemaatstaven (Alternative Performance Measures - APM) in de zin van de ESMA richtlijnen van 5 oktober 2015 in dit persbericht worden aangeduid met een asterisk (*) en worden verder toegelicht in de bijlagen bij dit persbericht.