Leasinvest Real Estate: Trading update / Belangrijke investeringen

- Gereglementeerd persbericht

Trading update eerste kwartaal (01/07/2004-30/09/2004) boekjaar 2004-2005
 
1. Waardering van de vastgoedportefeuille.
De beleggingswaarde van de portefeuille, zoals geschat door de vastgoedexperten Cushman & Wakefield, Healey & Baker en Winssinger & Vennoten, bedroeg op 30/09/2004 € 255,9 miljoen, wat neerkomt op een lichte daling van 0,62% ten opzichte van de beleggingswaarde op 30/06/2004.
De bezettingsgraad op 30/09/2004 bedroeg 92,3% en is gedaald ten opzichte van een kwartaal eerder, nl. 94,1% door het vertrek van een aantal huurders in het Axxes Business Park en het Brixton Business Park. Het huurrendement bedroeg 7,51% (7,70% op 30/06/2004).
 
2. Kerncijfers.
Het eerste kwartaal van het boekjaar 2004-2005, sloot af met een eigen vermogen van € 150,5 miljoen wat overeenstemt met een intrinsieke waarde per aandeel (inclusief dividend) van € 53,17. De intrinsieke waarde per aandeel op 30/09/2003 bedroeg € 53,94.
De schuldgraad van Leasinvest Real Estate bedraagt slechts 39,31%, wat nog een extra investeringscapaciteit via schuldfinanciering van € 53,4 miljoen biedt vooraleer de maximaal toegelaten schuldgraad van 50% bereikt wordt.
De huuromzet over het afgelopen eerste kwartaal bedroeg € 4,5 miljoen (€ 5 miljoen voor het eerste kwartaal van het vorige boekjaar). De combinatie van de desinvesteringen van het laatste boekjaar en de daling van de bezettingsgraad (1) zijn hier de verklarende factor.
 
 
Belangrijke investeringen in Central Business District zijn startsein van nieuwe groeifase voor Leasinvest Real Estate
 
 
Leasinvest Real Estate heeft na het afsluiten van het eerste kwartaal via de overname van de meerderheid van de aandelen van de naamloze vennootschap Square de Meeûs 5-6 een zeer goed gelegen kantoorgebouw in het Central Business District in Brussel verworven. Het gebouw is volledig verhuurd aan een diplomatieke Representatie bij de Europese Unie en een internationale associatie.
Leasinvest Real Estate verwerft, samen met partner AXA Belgium NV, met wie een samenwerkingsakkoord werd afgesloten op 16 juli 2004 ter ondersteuning van de groei van de vastgoedbevak, onmiddellijk 80% van de aandelen (50,07% voor Leasinvest Real Estate en 29,93% voor Axa Belgium). De resterende 20% van de aandelen blijft voorlopig in handen van de verkopers.
Het kantoorgebouw bestaat uit 5.971 m2 kantoren, 120 m2 archieven en 87 parkeerplaatsen; het werd opgericht in 1974 en in belangrijke mate gerenoveerd in verschillende fasen (periode 1996-2002). Het gebouw werd door de vastgoedexperten geschat op € 15,63 miljoen.

Onder voorbehoud van de beslissing tot goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van haar aandeelhouders, die zal gehouden worden op 23 december 2004 om 14.30u, zal Leasinvest Real Estate tevens een tweede kantoorgebouw in het Central Business District verwerven, namelijk het gebouw gelegen Montoyerstraat 63 te 1000 Brussel. Dit gebouw is volledig verhuurd aan het Europees Parlement. Dit gebouw zal verworven worden door Leasinvest Real Estate ingevolge de partiële splitsing van Leasinvest NV tegen creatie van 418.850 nieuwe aandelen van Leasinvest Real Estate.
Het kantoorgebouw Montoyerstraat 63 bestaat uit 6.684 m² kantoren, 61 m² archieven en 56 enkele en 6 dubbele binnenparkeerplaatsen. Het werd opgericht in 1974 en gedeeltelijk gerenoveerd in 2003. De vastgoedexperten hebben het gebouw geschat op € 23.820.000.
Beide investeringen zullen de huidige beleggingswaarde van de portefeuille op € 295,35 miljoen (basis 30/09/2004) brengen. Hiermee zal de aanwezigheid van Leasinvest Real Estate in het Central Business District worden versterkt, dat hierdoor 21,2% van de totale portefeuille zal vertegenwoordigen tegenover 9% voorheen. Het kantoorgedeelte van de portfolio zal verhogen van 75,6% tot 78,9% en de belangrijkheid van Brussel en omgeving zal stijgen van 75,4% tot 78,6% (2).
 
 
Leasinvest Real Estate Comm. VA
Vastgoedbevak Leasinvest Real Estate Comm. VA investeert in hoogkwalitatieve en goedgelegen gebouwen: kantoren (Brussel/Gent/Antwerpen), logistiek en retail.
De beleggingswaarde op 30 september 2004 bedraagt € 255,9 miljoen. De portefeuille vertegenwoordigt een oppervlakte van meer dan 192.000 m2, gelegen op 16 verschillende lokaties en verspreid over 39 gebouwen.
De vastgoedbevak noteert op Euronext en werd in januari 2002 opgenomen in het NextPrime segment. Leasinvest Real Estate Comm. VA heeft een marktkapitalisatie van € 158,4 miljoen (waarde 8 november 2004).
 
 
(1) De bezettingsgraad werd berekend op basis van de geschatte huurwaarde (alle gebouwen uit de Leasinvest Real Estate portfolio worden in aanmerking genomen).
(2) Voor de berekening van deze percentages werd rekening gehouden met Square de Meeûs t.b.v. 100%.