Leasinvest Real Estate: Tussentijdse verklaring van de zaakvoerder over het eerste kwartaal van het boekjaar 2018 (01/01/2018-31/03/2018)

- Gereglementeerd persbericht

Voor het eerste kwartaal van het boekjaar 2018 noteren we volgende kerndata:

  • De geïnde huurinkomsten nemen licht toe van € 14,3 miljoen eind Q1 2017 tot € 14,6 miljoen
  • De EPRA winst*[1] stijgt met 12,6% van € 6,1 miljoen eind Q1 2017 naar € 6,9 miljoen
  • Belangrijke stijging (+97%) van het nettoresultaat van € 3,5 miljoen eind Q1 2017 tot € 6,9 miljoen of € 1,39 per aandeel
  • De financieringskost daalt van 2,99% op 31/12/2017 naar 2,90%
  • De bezettingsgraad neemt licht toe tot 94,9%
  • Herontwikkelingen in België en Luxemburg blijven op schema

[1] Alternatieve Prestatiemaatstaven (Alternative Performance Measures - APM) in de zin van de ESMA richtlijnen van 5 oktober 2015 in dit persbericht worden aangeduid met een asterisk (*) en worden verder toegelicht in de bijlagen bij dit persbericht.

Volledig persbericht hieronder.