Leasinvest Real Estate verkoopt de erfpachtvorderingen betreffende de Trierstraat (CBD), Brussel

- Gereglementeerd persbericht

In de loop van het boekjaar 01/07/2003 - 30/06/2004, sloot Leasinvest Real Estate een erfpachtovereenkomst af met de Europese Gemeenschap voor een duur van 27 jaar, met een aankoopoptie betreffende het gebouw gelegen aan de Trierstraat in het Central Business District te Brussel. De erfpachtovereenkomst ging van start op 01/02/2005.
Leasinvest Real Estate heeft de lange termijn erfpachtvorderingen verkocht aan ING België NV zonder mogelijkheid van verhaal ten opzichte van Leasinvest Real Estate. Gelijktijdig werd ook de indekking verkocht, die destijds hiervoor werd afgesloten. De netto impact van deze transacties zal het portefeuilleresultaat en bijgevolg ook het netto resultaat op 30/06/2005 positief beïnvloeden ten belope van € 0,85 miljoen. Ten gevolge van deze transactie zal nog enkel de naakte eigendom van dit pand voor een bedrag van € 1 in de balans van Leasinvest Real Estate opgenomen zijn.
De vrijgekomen middelen zullen in eerste instantie aangewend worden om bestaande kredietlijnen af te bouwen, teneinde ruimte te creëren voor nieuwe investeringen.
 
Leasinvest Real Estate Comm. VA
 
Vastgoedbevak Leasinvest Real Estate Comm. VA investeert voornamelijk in hoogkwalitatieve en goedgelegen kantoorgebouwen (79%) in en rond Brussel (79%)[1].
De beleggingswaarde op 31 maart 2005[1] bedraagt € 294,8 miljoen. De portefeuille[1] vertegenwoordigt een oppervlakte van meer dan 192.000 m2, gelegen op 16 verschillende lokaties en verspreid over 39 gebouwen.
De vastgoedbevak noteert op Euronext in het NextPrime segment en maakt sinds januari 2005 deel uit van de EPRA Eurozone Total Return Index. Leasinvest Real Estate heeft een marktkapitalisatie van € 181 miljoen (waarde 21 juni 2005).
 
[1] Zonder rekening te houden met de impact van bovenvermelde transactie.