Leasinvest Real Estate verwerft controle over Luxemburgse vastgoedbevek Dexia Immo Lux via overname van de participaties van Dexia Bank België en groep Ethias ( 51,13%) en zal een openbaar bod lanceren tot overname van de resterende aandelen.

- Gereglementeerd persbericht

Overname controleparticipatie
 
Op 22 maart 2006 hebben Dexia Bank België en groep Ethias hun gezamenlijke controleparticipatie van in totaal 51,13 % in de genoteerde vastgoedbevek Dexia Immo Lux (DIL)  en hun participatie van 100% in Dexia Immo Lux Conseil SA verkocht aan Leasinvest Real Estate (LRE). De kapitalisatie- en distributieaandelen van DIL zijn genoteerd op de Luxemburgse beurs en op Euronext Brussel.
LRE betaalde per kapitalisatieaandeel 3.150,20 EUR en per distributieaandeel 1.467,57 EUR (coupon nummer 15 onthecht)[1], hetzij een totale prijs van circa 111 miljoen EUR voor de totale controleparticipatie van 51,13% in DIL.
 
Openbaar overnamebod
Leasinvest Real Estate heeft zich voorgenomen om aan dezelfde voorwaarden in België en in het Groot-Hertogdom Luxemburg een vrijwillig openbaar overnamebod te lanceren op alle resterende kapitalisatieaandelen en distributieaandelen (coupon nummer 15 onthecht) van DIL. Daartoe werd vandaag een dossier ingediend bij de Commissie voor het Bank, Financie- en Assurantiewezen en bij de Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Het bod is onderworpen aan de opschortende voorwaarde dat Leasinvest Real Estate na afloop van het bod rechtstreeks of onrechtstreeks beschikt over ten minste 67% van de aandelen uitgegeven door DIL en over meer dan 50% van de distributieaandelen van DIL.
Ingeval van verwerving van 100% van de resterende aandelen van DIL  bedraagt de totale investering in het kader van voormeld openbaar bod circa 66,3 miljoen EUR.

Dexia Immo Lux
 
Dexia Immo Lux (DIL) is een collectieve beleggingsvennootschap met variabel kapitaal (bevek) gevestigd in het Groot-Hertogdom Luxemburg. DIL bezit 13 gebouwen die uitsluitend in het Groot-Hertogdom Luxemburg gelegen zijn. De gebouwen zijn meestal multi-tenant gebouwen en bestaan uit kantoren vnl. gelegen in Luxemburg stad (78%), 1 semi-industrieel gebouw op Cloche d'Or (14%) en twee supermarkten in de periferie (8%). Geografisch zijn de gebouwen vrij goed verspreid over Luxemburg stad (78%) en de periferie (22%). De bezettingsgraad bedraagt 94,39% en de totale oppervlakte omvat 48.651 m². Het actuele huurrendement ten opzichte van de reële waarde bedraagt 7,04% en  ten opzichte van de investeringswaarde 6,87%; de gewogen gemiddelde looptijd van de huurcontracten  is 2,66 jaar.
 
Groei & diversificatie van Leasinvest Real Estate
 
Door deze belangrijke acquisitie verhoogt de geconsolideerde vastgoedportefeuille van LRE tot over 400 miljoen EUR[2].
 
Door de hogere economische groei en de lagere leegstandsgraad in het Groot-Hertogdom Luxemburg (onder de 6%) biedt de Luxemburgse markt een goede diversificatie- en investeringsopportuniteit voor LRE.
 
Dankzij deze overname is LRE de enige Belgische vastgoedbevak die op zo'n belangrijke wijze geïnvesteerd zal hebben zowel in België als in het buitenland, nl. in het Groot-Hertogdom Luxemburg.
 
 
Leasinvest Real Estate
 
Vastgoedbevak Leasinvest Real Estate Comm. VA investeert in hoogkwalitatieve en goedgelegen kantoren, logistieke- en retailgebouwen in België en in het Groot-Hertogdom Luxemburg. Op 31 december 2005 bedroeg de reële waarde 272.24 miljoen EUR en de investeringswaarde 279.21 miljoen EUR. De portefeuille in België vertegenwoordigt op die zelfde datum 192.000 m², gelegen op 13 locaties en verspreid over een 37-tal gebouwen.
De vastgoedbevak noteert op Euronext Brussel en werd in januari 2002 opgenomen in het NextPrime segment. Leasinvest Real Estate Comm. VA heeft een marktkapitalisatie van 208.8 miljoen EUR (op 21 maart 2006).

[1] Min het gedeelte van het brutodividend - waartoe op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van DIL voor het boekjaar afgesloten per 31/12/2005  zal worden besloten (27/04/2006) - dat desgevallend meer zou bedragen dan 70,00 EUR.
[2] Deze geconsolideerde vastgoedportefeuille houdt rekening met de integrale (100%) consolidatie van de 51,13% participatie in Dexia Immo Lux.