MEDEDELING

- Gereglementeerd persbericht

De zaakvoerder van vastgoedbevak Leasinvest Real Estate Comm. VA verklaart dat op 24 oktober a.s. de 418.850 Leasinvest Real Estate-aandelen die werden uitgegeven op 23/12/04 naar aanleiding van de partiële splitsing van Leasinvest NV, zullen worden opgenomen in de eerste markt van Euronext Brussels.

Overeenkomstig de bepalingen van  artikel 4, 2 d) van de Europese Prospectusrichtlijn 2003/71/EG wordt aan de beleggers gelijkwaardige informatie ter beschikking gesteld bestaande uit:
a) het Prospectus 2004 bestaande uit de jaarbrochure 2003-2004 en de verrichtingsnota van 24/12/04 betreffende de partiële splitsingsverrichting met inbegrip van haar bijlagen;
b) de Jaarbrochure betreffende het boekjaar 2004-2005 waarvoor  de Commissie voor het Bank, Financie en Assurantiewezen de toelating heeft gegeven om dit als registratiedocument te gebruiken voor elk openbaar beroep op het spaarwezen dat door de vennootschap zou worden gedaan gedurende een periode van 12 maanden door middel van de procedure van de gescheiden informatieverstrekking.
Deze gelijkwaardige informatie kan vanaf 21 oktober 2005 op eenvoudig schriftelijk verzoek bekomen worden op de admistratieve zetel van Leasinvest Real Estate:
Mechelsesteenweg 34
2018 Antwerpen
T +32 3 238 98 77
F +32 3 237 52 99
De gelijkwaardige informatie is eveneens ter beschikking te rekenen vanaf 21 oktober 2005 bij Euronext Brussels, alsook in de kantoren van Dexia Bank, Fortis Bank, Bank Degroof en ING Bank en op de website van de bevak: www.leasinvest-realestate.com.
 
Leasinvest Real Estate
Vastgoedbevak Leasinvest Real Estate Comm. VA investeert voornamelijk in hoogkwalitatieve en goedgelegen kantoorgebouwen (75%) in en rond Brussel (78%) alsook in logistieke gebouwen en winkels.
De beleggingswaarde op 30/06/05 bedraagt € 275,46 miljoen. De portefeuille vertegenwoordigt een oppervlakte van meer dan 190.000 m2, gelegen op 13 verschillende lokaties en verspreid over 37 gebouwen.
De vastgoedbevak noteert op Euronext in het NextPrime segment en maakt sinds januari 2005 deel uit van de EPRA Eurozone Total Return Index.