NEXTENSA CREËERT EEN NIEUWE ENERGIEGEMEENSCHAP IN BRUSSEL

- Gereglementeerd persbericht

Nextensa start, in nauwe samenwerking met WeSmart en de bewoners op de site van Tour&Taxis, een nieuwe energiegemeenschap in Brussel.

Sinds 1 mei kunnen de bewoners van de Tour&Taxis site genieten van lokaal opgewekte elektriciteit. Deze wordt geproduceerd dankzij de fotovoltaïsche panelen op de daken van de Gare Maritme die gelegen is naast de residentiële wijk, Park Lane.

Naar aanleiding van de goedkeuring door de Europese Unie van het zogenaamde “Clean Energy Package” ontstaan er in heel Europa nieuwe vormen van energiedeling om de energietransitie te versnellen.

Centraal in deze Europese energiestrategie staan de belangen van de consument en de decentralisatie van de elektriciteitsproductie.

Op de hoogste daken van Gare Maritime, het energieneutrale vlaggenschip van Tour & Taxis, liggen 10.000 zonnepanelen die jaarlijks 3.000 MWh aan hernieuwbare energie opwekken.

Het grootste deel hiervan wordt door de kantoren, de commerciële ruimten, de evenementen en de Food Market gevestigd in de Gare Maritime zelf verbruikt. Het surplus stroomde tot voor kort richting het elektriciteitsnet. Daar komt nu verandering in. Dankzij de energiegemeenschap is Nextensa, in samenwerking met WeSmart en de residenten van Park Lane, in staat om met de bewoners van deze nieuwe Brusselse wijk een deel van de overtollige elektriciteit tegen een aantrekkelijke tarief te delen.

Investeren in installaties voor hernieuwbare energie en de toegankelijkheid ervan ondersteunen

De oprichting van de Energy Community op Tour & Taxis is een pilootproject met als doel om de productieoverschot van zonnepanelen die geïnstalleerd zijn op naburige gebouwen aan te bieden aan buurtverbuikers tegen een voordelig tarief. Op die manier maakt het principe van collectieve zelfconsumptie hernieuwbare energie toegankelijk voor iedereen en levert het een reële bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen door de CO2-uitstoot te verminderen.

“De wens om ecosystemen op te bouwen en transitietrajecten te verkennen past volledig binnen het innovatiebeleid van Nextensa. Door in te zetten op het principe van collectieve zelfconsumptie maakt Nextensa lokaal geproduceerde hernieuwbare energie beschikbaar en betaalbaar voor de bewoners van Tour & Taxis.” Valérie Vanderveken , Lid van het ESG-comité van Nextensa.

Pilootproject met impact

Voor dit pilootproject heeft Nextensa nauw samengewerkt met Brugel, Sibelga en WeSmart. Uiteraard zou dit project niet mogelijk zijn geweest zonder de deelname van de bewoners van Park Lane, de residentiële wijk op de site van Tour & Taxis.

De resultaten van het pilootproject zullen bijzonder leerrijk zijn voor alle partijen. Het doel is enerzijds om de impact van grootschalig elektriciteitsdeling op het netwerkbeheer in kaart te brengen en anderzijds moeten de resultaten ook aanwijzingen geven over de stimulansen en belemmeringen voor de ontwikkeling van soortgelijke initiatieven. 

“WeSmart, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het opzetten van energiegemeenschappen, zal de nodige ondersteuning bieden en de deelnemers voorzien van een digitaal platform waarmee ze elke maand op een duidelijke en transparante manier hun verbruik kunnen bekijken en hun facturen kunnen downloaden.” Marion Stabile, Manager van de energiegemeenschap en bewoner van de Tour & Taxis-site, administratief medewerkster in Communicatie en HR bij WeSmart

Dit pilootproject loopt tot april 2024. Door dit nieuw model in de Brusselse elektriciteitsmarkt te creëren in samenwerking met de actieve actoren van deze sector, wil Nextensa aantonen dat nietprofessionals in de energiemarkt ook een belangrijke rol kunnen spelen in de energietransitie die de Europese Unie nastreeft.

Over Nextensa

Nextensa NV is een gemengde vastgoedinvesteerder en –ontwikkelaar. De investeringsportefeuille van de vennootschap is verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (41%), België (44%) en Oostenrijk (15%); diens totale waarde per 31/03/2023 ongeveer € 1,4 miljard bedroeg.

Als ontwikkelaar is Nextensa voornamelijk actief om grote stedelijke ontwikkelingen vorm te geven. Op Tour&Taxis (ontwikkeling van meer dan 350.000 m²) in Brussel bouwt Nextensa een gemengd vastgoedpatrimonium bestaande uit een herwaardering van iconische gebouwen en nieuwbouw. In Luxemburg (Cloche d’Or) werkt zij in partnerschap aan een grote stedelijke uitbreiding van meer dan 400.000 m² bestaande uit kantoren, retail en woningen.

De vennootschap noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van € 396,6 miljoen (waarde 31/03/2023)

Voor meer informatie
Valérie Vanderveken,
Lid van het ESG-comité van Nextensa
+32 (0)479 36 01 12
valerie.vanderveken@nextensa.eu


Bijlage