Nextensa: Halfjaarlijks financieel verslag 2023

- Gereglementeerd persbericht

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
Brussel, 17 augustus 2023
17u40


NEXTENSA: HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2023

HIGHLIGHTS

Voor het eerste halfjaar van het boekjaar 2023 noteren we volgende kerndata:• Resultaat: Het netto-resultaat (deel van de groep) bedraagt € 17,1 M of € 1,71 per aandeel in vergelijking met € 30,8 M of € 3,08 per aandeel per 30 juni 2022. Dit verschil is in grote mate te verklaren door een fors lager herwaarderingsresultaat op financiële activa en passiva en door de (éénmalige) winst op de verkoop van het gebouw Monnet in H1 van 2022.

• Sterke investeringsportefeuille: De huurinkomsten blijven echter wel stijgen in de eerste jaarhelft van 2023 met € 1,9 M in vergelijking met de eerste jaarhelft van 2022, ondanks de verkopen van verschillende gebouwen in 2022. Deze stijging is voornamelijk te danken aan de ondertekening van nieuwe huurovereenkomsten voor leegstaande ruimtes in België en Luxemburg, aan de indexatie

die voelbaar is in België, Luxemburg en Oostenrijk, de 100%-bezetting in Oostenrijk en aan de vele events die op de Tour & Taxis-site plaatsvinden. Deze effecten zorgden voor een like-for-like huurgroei van 13%. Er werd slechts een lichte afwaardering geboekt van 0,43% op de reële waarde.

• Succesvolle verkoop Treesquare: Het Treesquare-gebouw gelegen op het De Meeûssquare in de Europese wijk van Brussel werd begin Q2 verkocht aan het Duitse KGAL Investment Management voor een nettoprijs van € 43,7 miljoen, hetgeen neerkomt op een meerwaarde van € 2M en een rendement van 4,23%.

• Rotatie van de investeringsportefeuille: De portefeuille werd uitgebreid met een gebouw gelegen te Avenue Monterey 18 in Luxemburg-Stad, de buur van Nextensa’s kantoorgebouw Monterey 20. Een duurzame herontwikkeling van beide gebouwen tot een kantoorgebouw in hout van ongeveer 3.000 m² - geïnspireerd op het Monteco-gebouw in Brussel - wordt voorbereid.

• Innovatieve ontwikkelingen: Het operationeel resultaat van de ontwikkelingsprojecten bedraagt € 9,6 M, zijnde slechts € 2,2 M lager in vergelijking met H1 2022, ondanks de moeilijke marktomstandigheden. Van de 346 appartementen van Park Lane fase II op Tour & Taxis, zijn reeds de helft van de appartementen gereserveerd of verkocht. Zo’n 100 aktes werden reeds verleden. Ondanks een terugval van de verkoop van appartementen in Luxemburg leveren de ontwikkelingen op Cloche d’Or een positieve bijdrage van € 8,0 M.

• Actief financieel beheer: Slechts beperkte stijging van de financiële kosten (+ € 1,9 M) gelet op de actieve indekkingsstrategie (hedge ratio van 71% op 30/06/2023). Door het terugbrengen van de schuldgraad tot 44,09% heeft de stijgende rente minder negatieve impact op de resultaten. Verscheidene afgelopen kredietlijnen werden met succes verlengd of zullen verlengd worden.

• Actief intern beheer: Daling van de overheadkosten met € 0,5 M of 9% in vergelijking met het eerste half jaar van 2022, tegen de achtergrond van een nochtans inflatoire omgeving.


 
VOOR MEER INFORMATIE Michel Van Geyte | Chief Executive Officer

Gare Maritime, Picardstraat 11, B505, 1000 Brussel

+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu

www.nextensa.eu
OVER NEXTENSA

Nextensa is een gemengde vastgoedinvesteerder en –ontwikkelaar.

De investeringsportefeuille van de vennootschap is verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (44%), België (41%) en Oostenrijk (15%); diens totale waarde bedroeg per 30/06/2023 ca € 1,27 miljard.

Als ontwikkelaar is Nextensa voornamelijk actief om grote stedelijke ontwikkelingen vorm te geven. Op Tour&Taxis (ontwikkeling van meer dan 350.000 m²) in Brussel bouwt Nextensa een gemengd vastgoedpatrimonium bestaande uit een herwaardering van iconische gebouwen en nieuwbouw. In Luxemburg (Cloche d’Or) werkt zij in partnerschap aan een grote stedelijke uitbreiding van meer dan 400.000 m² bestaande uit kantoren, retail en woningen.

De vennootschap noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van € 442,1 miljoen (waarde 30/06/2023).

Bijlage