Nextensa: Informatie betreffende het totale aantal stemrechten en aandelen

- Gereglementeerd persbericht

PERSBERICHT

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
Brussel, 12 juni 2024 07h30

Nextensa NV : Informatie betreffende het totale aantal stemrechten en aandelen

In toepassing van artikel 15 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, maakt Nextensa (de ‘Vennootschap’) de volgende informatie bekend naar aanleiding van de kapitaalverhoging in het kader van het keuzedividend, die vandaag zal plaatsvinden.

In het kader van het keuzedividend zullen 169.028 nieuwe aandelen worden uitgegeven voor een totaalbedrag van EUR 7.454.134,80 (meer bepaald EUR 1.858.869,06 kapitaal en EUR 5.595.265,74 uitgiftepremie).

Situatie op 12 juni 2024:

  • Totaal kapitaal:                                                 EUR 111.856.017,40
  • Totaal aantal stemrechtverlenende effecten :       10.171.130
  • Aantal effecten met dubbel stemrecht :               5.872.797

Totaal aantal stemrechten (= de noemer) :           16.043.927

De aandeelhouders van de Vennootschap kunnen op basis van deze informatie nagaan of zij hoger of lager uitkomen dan één van de drempels van 3% (statutaire drempel), 5%, 10%, … (en andere veelvouden van vijf) van het totaal van de stemrechten, en of er bijgevolg een kennisgevingsplicht van deze drempeloverschrijding ontstaat.

Voor meer informatie      

Tim Rens | Chief Financial Officer
Nextensa NV | 0436.323.915 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling)
Gare Maritime, Picardstraat 11, B505, 1000 Brussel
+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu
www.nextensa.eu

Over Nextensa

Nextensa is een gemengde vastgoedinvesteerder en – ontwikkelaar.

De investeringsportefeuille van de vennootschap is verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (43%), België (42%) en Oostenrijk (15%); diens totale waarde bedroeg per 31/03/2024 ca € 1,3 miljard.

Als ontwikkelaar is Nextensa voornamelijk actief om grote stedelijke ontwikkelingen vorm te geven. Op Tour & Taxis (ontwikkeling van meer dan 350.000 m²) in Brussel bouwt Nextensa een gemengde wijk bestaande uit een herwaardering van iconische gebouwen en nieuwbouw. In Luxemburg (Cloche d’Or) werkt zij in partnerschap aan een grote stedelijke uitbreiding van meer dan 400.000 m² bestaande uit kantoren, retail en woningen.

De vennootschap noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van € 445 M (waarde 31/03/2024).

Bijlage