Nextensa: jaarresultaten 2022

- Gereglementeerd persbericht

Toelichting van de raad van bestuur over het voorbije boekjaar 2022


HIGHLIGHTS 2022

  • Resultaat: Netto-resultaat van €71,3 miljoen of €7,18 per dividendgerechtigd aandeel.

  • Actief financieel beheer: Daling van de financiële schuldgraad van 48,6% eind 2021 naar 42,6% eind 2022. Dankzij de succesvolle indekkingspolitiek stijgt de gemiddelde financieringskost in de huidige renteomgeving slechts licht van 2,07% naar 2,18%.

  • Solide investeringsportefeuille: De huuropbrengsten zijn gestegen met €2,2 miljoen in vergelijking met vorig jaar en bedragen eind 2022 €67,4 miljoen. Slechts lichte afwaardering van de vastgoedbeleggingen met 0,90% van de reële waarde. Een aantal belangrijke nieuwe huurovereenkomsten en huurhernieuwingen werden afgesloten.

  • Succesvolle rotatie met mooie meerwaarden: De desinvesteringen van de gebouwen Titanium (LUX), Monnet (LUX) en The Crescent (BE) genereren een meerwaarde van € 28,3 miljoen.

  • Innovatieve ontwikkelingen : Park Lane fase II op Tour & Taxis blijft scoren. Sinds de commercialisering van dit residentieel project wordt elke 2,3 dagen een appartement gereserveerd, wat resulteert in reeds meer dan 120 reserveringen of verkopen in 2022. Sterke bijdrage van de kantoorontwikkelingen op Cloche d’Or: verkoop van de gebouwen Kockelscheuer en Darwin I “Bronze Gate” en verhuur van Darwin II, B&B HOTELS, Emerald en White House.

  • Focus op duurzaamheid: Onze ambitieuze en toegewijde visie om bij te dragen aan de net zero carbon bleek het afgelopen jaar uit de renovatie- en ontwikkelingsprojecten van Park Lane, Moonar, Monteco en Hôtel des Douanes.

  • Dividend: Voorstel tot uitkering van een bruto-dividend van € 2,60 per aandeel.


OVER NEXTENSA

Nextensa NV is een gemengde vastgoedinvesteerder en – ontwikkelaar.

De investeringsportefeuille van de vennootschap is verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (41%), België (44%) en Oostenrijk (15%); diens totale waarde bedroeg per 31/12/2022 ca € 1,28 miljard.

Als ontwikkelaar is Nextensa voornamelijk actief om grote stedelijke ontwikkelingen vorm te geven. Op Tour & Taxis (ontwikkeling van meer dan 350.000 m²) in Brussel bouwt Nextensa een gemengd vastgoedpatrimonium bestaande uit een herwaardering van iconische gebouwen en nieuwbouw. In Luxemburg (Cloche d’Or) werkt zij in partnerschap aan een grote stedelijke uitbreiding van meer dan 400.000 m² bestaande uit kantoren, retail en woningen.

De vennootschap noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van € 519,1 miljoen (waarde 31/12/2022).


VOOR MEER INFORMATIE

Michel Van Geyte | Chief Executive Officer
Gare Maritime, Picardstraat 11, B505, 1000 Brussel
+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu
www.nextensa.eu

 

Bijlage