Nextensa: jaarresultaten 2023

- Gereglementeerd persbericht

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
Brussel, 21 februari 2024, 17u40

NEXTENSA: JAARRESULTATEN 2023

Highlights 

VASTGOEDBELEGGINGEN
• Nextensa realiseert een hogere huuromzet (€ +3,1 M) in 2023 in vergelijking met 2022, i.e. een like-for-likehuurgroei van +12%.
• Vastgoedkosten dalen met € 0,9 M door een hogere bezettingsgraad.
• De herwaardering van de vastgoedportefeuille eind 2023 heeft een beperkte negatieve impact van -0,9%.
• Op de verkoop begin april 2023 van het kantoorgebouw Treesquare in Brussel werd een winst van € 2,1 M gerealiseerd.

ONTWIKKELINGSPROJECTEN
• Tour & Taxis: Hoger ontwikkelingsresultaat (€ 4,4 M marge erkend) in België door de succesvolle verkopen op Tour & Taxis. Van de 346 appartementen van Park Lane fase II zijn reeds 64% verkocht of gereserveerd.
• Cloche d’Or: 100% verhuring van de opgeleverde kantoorgebouwen Emerald en White House. De tragere verkoop van appartementen en kantoorgebouwen leidt tot lagere contributie in het 2023-resultaat (bijdrage van € 13,8 M in 2023 vs bijdrage van € 19,8 M in 2022).

OPERATIONELE EFFICIËNTIE
Daling van de algemene kosten in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (€ -2,1 M), ondanks de inflatoire omgeving.

ACTIEF FINANCIEEL BEHEER
De gemiddelde financieringskost stijgt beperkt van 2,18% naar 2,67%, dankzij het rente-indekkingsbeleid. Eind 2023 bedroeg de hedge ratio 79% en was er nog € 88 M aan headroom op de bestaande kredietlijnen.

HET NETTO-RESULTAAT
Het netto-resultaat (deel van de groep) bedraagt € 24,49 M of € 2,45 per aandeel. 

Het lagere resultaat in vergelijking met het uitzonderlijke jaar 2022 (netto-resultaat van € 71,3 M) is voornamelijk toe te schrijven aan:
• De beperkte activiteit op de institutionele vastgoedmarkt in 2023. In 2022 werden winsten gerealiseerd op de verkopen van de gebouwen Monnet en Titanium (€ 28,3 M vs € 2,1 M in 2023).
• De negatieve herwaardering van de financiële activa en passiva in 2023 (€ -7,3 M) versus de positieve herwaardering in 2022 (€ +15,6 M).

VERKOOP VAN HET RETAILPAND IN FOETZ
Verkoop begin februari 2024 aan de reële waarde per 31/12/2023 (€ 9,23 M).

DIVIDEND
Voorstel tot uitkering van een bruto-dividend van € 1,50 per aandeel, dat in voorkomend geval als keuzedividend zal worden aangeboden.

DUIDELIJKE KEUZE VOOR EEN FOSSIELVRIJE PORTEFEUILLE
In 2023 werd de beslissing genomen om alle nieuwe ontwikkelingen te aligneren met de criteria van de EUtaxonomie (binnen het objectief van klimaatmitigatie) en werd een actieplan opgesteld om te komen tot een fossielvrije portefeuille.

Voor meer informatie

Tim Rens | Chief Financial Officer
Gare Maritime, Picardstraat 11, B505, 1000 Brussel
+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu
www.nextensa.eu


Over Nextensa 

Nextensa NV is een gemengde vastgoedinvesteerder en – ontwikkelaar.

De investeringsportefeuille van de vennootschap is verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (43%), België (42%) en Oostenrijk (15%); diens totale waarde bedroeg per 31/12/2023 ca € 1,3 miljard.

Als ontwikkelaar is Nextensa voornamelijk actief om grote stedelijke ontwikkelingen vorm te geven. Op Tour & Taxis (ontwikkeling van meer dan 350.000 m²) in Brussel bouwt Nextensa een gemengde wijk bestaande uit een herwaardering van iconische gebouwen en nieuwbouw. In Luxemburg (Cloche d’Or) werkt zij in partnerschap aan een grote stedelijke uitbreiding van meer dan 400.000 m² bestaande uit kantoren, retail en woningen.

De vennootschap noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van € 488,6 M (waarde 31/12/2023).

Bijlage