NEXTENSA NV : AANDELEN – STEMRECHTEN EN NOEMER OPENBAARMAKING MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 15 VAN DE WET VAN 2 MEI 2007 (DE TRANSPARANTIEWET)

- Gereglementeerd persbericht

NEXTENSA NV : AANDELEN – STEMRECHTEN EN NOEMER

OPENBAARMAKING MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 15 VAN DE WET VAN 2 MEI 2007 (DE TRANSPARANTIEWET)

Zoals eerder aangekondigd1, voerde de BAV van 19 juli 2021, overeenkomstig artikel 7:53 WVV, het dubbel stemrecht (loyauteitsstemrecht) in.

Dit betekent dat - conform artikel 28 van de statuten - de volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven, een dubbel stemrecht verlenen. De overige aandelen geven recht op één stem. De termijn van twee jaar begint te lopen vanaf de datum van inschrijving van de nominatieve aandelen in het aandelenregister.

In toepassing van artikel 15 van voormelde Transparantiewet, dient de Vennootschap maandelijks op haar website en via een persbericht het totale kapitaal, de evolutie van het totaal aantal stemrechtverlenende effecten en het totaal aantal stemrechten bekend te maken, voor zover die gegevens gedurende de voorbije maand een wijziging ondergingen.

Ingevolge een verzoek tot omzetting van aandelen op naam naar gedematerialiseerde aandelen tijdens de afgelopen maand, maakt de Vennootschap de volgende informatie openbaar, zijnde het totale aantal stemrechten per 30 november 2021:

•     Totale aantal stemrechtverlenende effecten:                                        10.002.102

•    Totale aantal stemrechten (= noemer):                                               11.800.1702

Aandeelhouders kunnen op basis van deze informatie nagaan of ze hoger of lager uitkomen dan de statutaire of de wettelijke kennisgevingsdrempel van het totaal van de stemrechten, en of er bijgevolg een kennisgevingsplicht van deze drempeloverschrijding ontstaat.

OVER NEXTENSA NV

Sinds 19 juli 2021 is Nextensa NV (voorheen genaamd Leasinvest Real Estate) een gemengde vastgoedinvesteerder en –ontwikkelaar. De investeringsportefeuille van de vennootschap is verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (45%), België (42%) en Oostenrijk (13%); diens totale waarde bedroeg per 30/09/2021 ca € 1,41 miljard.

Nextensa is een van de grootste vastgoedinvesteerders in Luxemburg. De ontwikkelingsportefeuille is verdeeld over de sites van Tour&Taxis en Cloche d’Or, waarop gemengde ontwikkelingen (residentieel en kantoren) lopende zijn en waarop in de komende jaren nieuwe deelprojecten zullen gelanceerd worden. De totale boekwaarde van deze ontwikkelingsportefeuille bedroeg ca € 0,3 miljard per 30/09/2021.

De vennootschap noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van € 726,2  miljoen (waarde 29/11/2021).

VOOR MEER INFORMATIE:

Michel Van Geyte,  
Chief Executive Officer
T: +32 3 238 98 77
E: michel.vangeyte@nextensa.eu
1 Zie het persbericht dd. 19 juli 2021

2 204 van de 1.798.068 aandelen in de Vennootschap die principieel recht geven op het dubbel stemrecht worden aangehouden door een dochtervennootschap van de Vennootschap. De stemrechten verbonden aan deze 204 aandelen zijn bijgevolg geschorst.


Bijlage