Nextensa NV : Gewone algemene vergadering van 16 mei 2022

- Gereglementeerd persbericht

PERSBERICHT

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
Brussel, 13 april 2022 17u40 CEST

Gewone algemene vergadering van 16 mei 2022

•        •        •

De raad van bestuur van de Vennootschap (de “Raad van Bestuur”) nodigt de aandeelhouders van de Vennootschap uit om deel te nemen aan de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap die zal gehouden worden op maandag 16 mei 2022 om 16u00, in Maison de la Poste, Picardstraat 5 bus 7, 1000 Brussel.

Er wordt een fysieke jaarlijkse algemene vergadering georganiseerd met inachtname van de geldende gezondheids- en veiligheidsmaatregelen.

Afhankelijk van de evolutie van de Covid-19 situatie, behoudt de Vennootschap zich evenwel het recht voor om de (deelname)modaliteiten van deze vergadering te wijzigen indien de corona-maatregelen verstrengd worden en/of bijkomende maatregelen en richtlijnen zich opdringen, rekening houdend met algemene veiligheids- en gezondheidsoverwegingen, en zal zij hiervan de aandeelhouders informeren, door middel van een persbericht en op de website www.nextensa.eu.

De documenten betreffende deze algemene vergadering (waaronder o.m. de oproeping) zijn vanaf heden beschikbaar op de website www.nextensa.eu onder de rubriek ‘Investor relations’ – Algemene vergadering.

Voor meer informatie
         
Michel Van Geyte
Chief Executive Officer
+32 3 238 98 77
michel.van.geyte@nextensa.eu

Over Nextensa

Sinds 19 juli 2021 is Nextensa NV (voorheen genaamd Leasinvest Real Estate) een gemengde vastgoedinvesteerder en –ontwikkelaar. De investeringsportefeuille van de vennootschap is verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (45%), België (42%) en Oostenrijk (13%); diens totale waarde bedroeg per 31/12/2021 ca € 1,41 miljard. Nextensa is een van de grootste vastgoedinvesteerders in Luxemburg. De ontwikkelingsportefeuille is verdeeld over de sites van Tour&Taxis (B) en Cloche d’Or (L), waarop gemengde ontwikkelingen (residentieel en kantoren) lopende zijn en waarop in de komende jaren nieuwe deelprojecten zullen gelanceerd worden. Daarnaast is er ook een ontwikkelingspijplijn in België en Luxemburg van meer dan 300.000 m² aan kantoren en residentieel vastgoed. De vennootschap noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van € 721,1 miljoen (waarde 12/04/2022).


Bijlage