NEXTENSA NV : Informatie betreffende het totale aantal stemrechten en aandelen

- Gereglementeerd persbericht

PERSBERICHT

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
Brussel, 19 juli 2023 17u40

Nextensa NV : Informatie betreffende het totale aantal stemrechten en aandelen

In toepassing van artikel 15 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, maakt Nextensa (de ‘Vennootschap’) de volgende informatie bekend aangezien er dubbel stemrecht is verleend aan bepaalde van de aandelen in de Vennootschap (conform artikel 28 van de statuten).

Situatie op 19 juli 2023:

  • Totaal kapitaal :                                                 EUR 109.997.148,34
  • Totaal aantal stemrechtverlenende effecten :        10.002.102
  • Aantal effecten met dubbel stemrecht :                5.873.277(1)

Totaal aantal stemrechten (= de noemer) :                   15.875.379

De aandeelhouders van de Vennootschap kunnen op basis van deze informatie nagaan of zij hoger of lager uitkomen dan één van de drempels van 3% (statutaire drempel), 5%, 10%, … (en andere veelvouden van vijf) van het totaal van de stemrechten, en of er bijgevolg een kennisgevingsplicht van deze drempeloverschrijding ontstaat.

(1) 204 van de 5.873.277 aandelen in de Vennootschap die principieel recht geven op het dubbel stemrecht worden aangehouden door een dochtervennootschap van de Vennootschap. De stemrechten verbonden aan deze 204 aandelen zijn bijgevolg geschorst.

Voor meer informatie
      
Michel Van Geyte | Chief Executive Officer
Gare Maritime, Picardstraat 11, B505, 1000 Brussels
+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu
www.nextensa.eu

Over Nextensa

Nextensa NV is een gemengde vastgoedinvesteerder en –ontwikkelaar.

De investeringsportefeuille van de vennootschap is verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (41%), België (44%) en Oostenrijk (15%); diens totale waarde bedroeg per 31/03/2023 ca € 1,28 miljard.

Als ontwikkelaar is Nextensa voornamelijk actief om grote stedelijke ontwikkelingen vorm te geven. Op Tour&Taxis (ontwikkeling van meer dan 350.000 m²) in Brussel bouwt Nextensa een gemengd vastgoedpatrimonium bestaande uit een herwaardering van iconische gebouwen en nieuwbouw. In Luxemburg (Cloche d’Or) werkt zij in partnerschap aan een grote stedelijke uitbreiding van meer dan 400.000 m² bestaande uit kantoren, retail en woningen.

De vennootschap noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van € 442,1 miljoen (waarde 30/06/2023).

Bijlage