Nextensa NV : Informatie betreffende het totale aantal stemrechten en aandelen

- Gereglementeerd persbericht

PERSBERICHT

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
Brussel, 30 december 2022 17u40

Nextensa NV: Informatie betreffende het totale aantal stemrechten en aandelen


In toepassing van artikel 15 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, maakt Nextensa NV (de ‘Vennootschap’) de volgende informatie bekend (i) aangezien er gedurende de afgelopen maand dubbel stemrecht is verleend aan bepaalde van de aandelen in de Vennootschap (conform artikel 28 van de statuten) en (ii) naar aanleiding van een verzoek tot dematerialisatie van aandelen op naam (met dubbel stemrecht)

Situatie op 30 december 2022:

  • Totaal kapitaal :                                              EUR 109.997.148,34
  • Totaal aantal stemrechtverlenende effecten :     10.002.102
  • Aantal effecten met dubbel stemrecht :             1.797.819(1)

Totaal aantal stemrechten (= de noemer) :        11.799.921

De aandeelhouders van de Vennootschap kunnen op basis van deze informatie nagaan of zij hoger of lager uitkomen dan één van de drempels van 3% (statutaire drempel), 5%, 10%, … (en andere veelvouden van vijf) van het totaal van de stemrechten, en of er bijgevolg een kennisgevingsplicht van deze drempeloverschrijding ontstaat.

(1) 204 van de 1.797.819 aandelen in de Vennootschap die principieel recht geven op het dubbel stemrecht worden aangehouden door een dochtervennootschap van de Vennootschap. De stemrechten verbonden aan deze 204 aandelen zijn bijgevolg geschorst.

Voor meer informatie

Michel Van Geyte,
Chief Executive Officer
+32 3 238 98 77
michel.van.geyte@nextensa.eu

Over Nextensa

Nextensa NV is een gemengde vastgoedinvesteerder en – ontwikkelaar. De investeringsportefeuille van de vennootschap is verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (46%), België (41%) en Oostenrijk (13%); diens totale waarde bedroeg per 30/09/2022 ca € 1,35 miljard. Als ontwikkelaar is Nextensa voornamelijk actief om grote stedelijke ontwikkelingen vorm te geven. Op Tour&Taxis (ontwikkeling van meer dan 350.000 m²) in Brussel bouwt Nextensa een gemengd vastgoedpatrimonium bestaande uit een herwaardering van iconische gebouwen en nieuwbouw. In Luxemburg (Cloche d’Or) werkt zij in partnerschap aan een grote stedelijke uitbreiding van meer dan 400.000 m² bestaande uit kantoren, retail en woningen.

De vennootschap noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van € 541,1 miljoen (waarde 30/09/2022).

Bijlage