Nextensa NV : Informatie betreffende het totale aantal stemrechten en aandelen

- Gereglementeerd persbericht

PERSBERICHT

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
Brussel, 30 juni 2022 17u40 CEST

Nextensa NV : Informatie betreffende het totale aantal stemrechten en aandelen

In toepassing van artikel 15 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, maakt Nextensa NV (de ‘Vennootschap’) de volgende informatie bekend naar aanleiding van een verzoek tot dematerialisatie van aandelen op naam (met dubbel stemrecht):

Situatie op 30 juni 2022:

  • Totaal kapitaal :                                            EUR 109.997.148,34
  • Totaal aantal stemrechtverlenende effecten :   10.002.102
  • Aantal effecten met dubbel stemrecht :           1.797.268(1)

Totaal aantal stemrechten (= de noemer) :       11.799.370

De aandeelhouders van de Vennootschap kunnen op basis van deze informatie nagaan of zij hoger of lager uitkomen dan één van de drempels van 3% (statutaire drempel), 5%, 10%, … (en andere veelvouden van vijf) van het totaal van de stemrechten, en of er bijgevolg een kennisgevingsplicht van deze drempeloverschrijding ontstaat.


(1) 204 van de 1.797.268 aandelen in de Vennootschap die principieel recht geven op het dubbel stemrecht worden aangehouden door een dochtervennootschap van de Vennootschap. De stemrechten verbonden aan deze 204 aandelen zijn bijgevolg geschorst.

     

Voor meer informatie
Michel Van Geyte,
Chief Executive Officer
+32 3 238 98 77
michel.van.geyte@nextensa.eu

Over Nextensa

Sinds 19 juli 2021 is Nextensa NV (voorheen genaamd Leasinvest Real Estate) een gemengde vastgoedinvesteerder en –ontwikkelaar. De investeringsportefeuille van de vennootschap is verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (46%), België (41%) en Oostenrijk (13%); diens totale waarde bedroeg per 31/03/2022 ca € 1,34 miljard. Nextensa is een van de grootste vastgoedinvesteerders in Luxemburg. De ontwikkelingsportefeuille is verdeeld over de sites van Tour&Taxis (B) en Cloche d’Or (L), waarop gemengde ontwikkelingen (residentieel en kantoren) lopende zijn en waarop in de komende jaren nieuwe deelprojecten zullen gelanceerd worden. Daarnaast is er ook een ontwikkelingspijplijn in België en Luxemburg van meer dan 300.000 m² aan kantoren en residentieel vastgoed. De vennootschap noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van € 560,1 miljoen (waarde 29/06/2022).

Bijlage