Nextensa NV : Informatie betreffende het totale aantal stemrechten en aandelen

- Gereglementeerd persbericht

PERSBERICHT

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
Brussel, 30 april 2024 17h40 

Nextensa NV : Informatie betreffende het totale aantal stemrechten en aandelen


In toepassing van artikel 15 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, maakt Nextensa (de ‘Vennootschap’) de volgende informatie bekend naar aanleiding van het verlies van het dubbel stemrecht verbonden aan aandelen op naam.

Situatie op 30 april 2024:

  • Totaal kapitaal:                                                 EUR 109.997.148,34
  • Totaal aantal stemrechtverlenende effecten :       10.002.102
  • Aantal effecten met dubbel stemrecht :               5.872.797(1)

Totaal aantal stemrechten (= de noemer) :                 15.874.899(2)

De aandeelhouders van de Vennootschap kunnen op basis van deze informatie nagaan of zij hoger of lager uitkomen dan één van de drempels van 3% (statutaire drempel), 5%, 10%, … (en andere veelvouden van vijf) van het totaal van de stemrechten, en of er bijgevolg een kennisgevingsplicht van deze drempeloverschrijding ontstaat.

(1) 204 van de 5.872.797 aandelen in de Vennootschap die principieel recht geven op het dubbel stemrecht worden aangehouden door een dochtervennootschap van de Vennootschap. De stemrechten verbonden aan deze 204 aandelen zijn bijgevolg geschorst.

(2) De stemrechten verbonden aan de eigen aandelen (op datum van vandaag: 65.000 aandelen) zijn geschorst overeenkomstig artikel 7:217, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor meer informatie  

Tim Rens | Chief Financial Officer
Nextensa NV | 0436.323.915 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling)
Gare Maritime, Picardstraat 11, B505, 1000 Brussel
+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu
www.nextensa.eu

Over Nextensa

Nextensa is een gemengde vastgoedinvesteerder en – ontwikkelaar.

De investeringsportefeuille van de vennootschap is verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (43%), België (42%) en Oostenrijk (15%); diens totale waarde bedroeg per 31/12/2023 ca € 1,3 miljard.

Als ontwikkelaar is Nextensa voornamelijk actief om grote stedelijke ontwikkelingen vorm te geven. Op Tour & Taxis (ontwikkeling van meer dan 350.000 m²) in Brussel bouwt Nextensa een gemengde wijk bestaande uit een herwaardering van iconische gebouwen en nieuwbouw. In Luxemburg (Cloche d’Or) werkt zij in partnerschap aan een grote stedelijke uitbreiding van meer dan 400.000 m² bestaande uit kantoren, retail en woningen.

De vennootschap noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van € 488,6 M (waarde 31/12/2023).

Bijlage