Nextensa NV : Inkoop eigen aandelen

- Gereglementeerd persbericht

PERSBERICHT

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
Brussel, 26 mei 2022 17u40 CEST

Nextensa NV : Inkoop eigen aandelen

In overeenstemming met artikel 8:4 van het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, maakt Nextensa bekend dat zij in de periode van 19 mei 2022 tot en met 25 mei 2022 1.889 eigen aandelen heeft ingekocht op Euronext Brussels in het kader van haar eerder aangekondigd terugkoopprogramma van eigen aandelen1. De aandelen werden ingekocht tegen een gemiddelde prijs (afgerond) van € 68,00 per aandeel. Het terugkoopprogramma heeft als doel Nextensa in staat te stellen haar verplichtingen na te komen die voortkomen uit aankoopplannen ten voordele van het uitvoerend management van Nextensa, en dit binnen de grenzen van de (hernieuwde) machtiging tot inkoop eigen aandelen, zoals verleend door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 19 juli 2021.

Gedetailleerd overzicht van de verrichtingen per dag

DatumAantal aandelenGemiddelde koers (€)Minimale koers (€)Maximale koers (€)Totale prijs (€)
19/05/202245067,8667,7067,9030.535,00
20/05/202245068,4868,4068,9030.817,50
23/05/202229168,7068,7068,7019.991,70
24/05/202245068,9068,9068,9031.005,00
25/05/202224868,2068,2068,2016.913,60
Totaal1.88968,00  129.262,80

Als gevolg van bovenstaande transacties bedraagt het totaal aantal eigen aandelen 65.000 (0,65% t.o.v. een totaal van 10.002.102 aandelen) op 25 mei 2022, waardoor het maximum aantal in te kopen aandelen zoals gecommuniceerd in het persbericht van 8 december 2021 is bereikt.

Voor meer informatie
Michel Van Geyte,
Chief Executive Officer
+32 3 238 98 77
michel.van.geyte@nextensa.eu

Over Nextensa

Sinds 19 juli 2021 is Nextensa NV (voorheen genaamd Leasinvest Real Estate) een gemengde vastgoedinvesteerder en –ontwikkelaar. De investeringsportefeuille van de vennootschap is verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (46%), België (41%) en Oostenrijk (13%); diens totale waarde bedroeg per 31/03/2022 ca € 1,34 miljard. Nextensa is een van de grootste vastgoedinvesteerders in Luxemburg. De ontwikkelingsportefeuille is verdeeld over de sites van Tour&Taxis (B) en Cloche d’Or (L), waarop gemengde ontwikkelingen (residentieel en kantoren) lopende zijn en waarop in de komende jaren nieuwe deelprojecten zullen gelanceerd worden. Daarnaast is er ook een ontwikkelingspijplijn in België en Luxemburg van meer dan 300.000 m² aan kantoren en residentieel vastgoed. De vennootschap noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van € 652,1 miljoen (waarde 25/05/2022).

Cfr. Persbericht « Inkoop eigen aandelen », dd. 8 december 2021.


 

Bijlage