NEXTENSA NV : INKOOP EIGEN AANDELEN

- Gereglementeerd persbericht

NEXTENSA NV : INKOOP EIGEN AANDELEN

In overeenstemming met artikel 8:4 van het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, maakt Nextensa bekend dat zij in de periode van 17 maart 2022 tot en met 23 maart 2022 2 932 eigen aandelen heeft ingekocht op Euronext Brussels in het kader van haar eerder aangekondigd terugkoopprogramma van eigen aandelen1. De aandelen werden ingekocht tegen een gemiddelde prijs (afgerond) van € 70,43 per aandeel. Het terugkoopprogramma heeft als doel Nextensa in staat te stellen haar verplichtingen na te komen die voortkomen uit aankoopplannen ten voordele van het uitvoerend management van Nextensa, en dit binnen de grenzen van de (hernieuwde) machtiging tot inkoop eigen aandelen, zoals verleend door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 19 juli 2021.

  

Gedetailleerd overzicht van de verrichtingen per dag

Datum Aantal aandelen Gemiddelde koers (€) Minimale koers (€) Maximale koers (€) Totale prijs (€)
17/03/2022 585 69,20 69,20 69,20 40.482,00
18/03/2022 867 69,53 69,00 70,00 60.287,10
21/03/2022 391 71,20 71,20 71,40 27.839,40
22/03/2022 89 71,40 71,40 71,80 6.355,00
23/03/2022 1.000 71,55 71,50 71,60 71.550,00
Totaal 2.932 70,43     206.513,50

Als gevolg van bovenstaande transacties bedraagt het totaal aantal eigen aandelen 44 688 (0,45% t.o.v. een totaal van 10.002.102 aandelen) op 23 maart 2022.

VOOR MEER INFORMATIE:

Michel Van Geyte, 
Chief Executive Officer
+32 3 238 98 77
michel.van.geyte@nextensa.eu

OVER NEXTENSA

Sinds 19 juli 2021 is Nextensa NV (voorheen genaamd Leasinvest Real Estate) een gemengde vastgoedinvesteerder en –ontwikkelaar. De investeringsportefeuille van de vennootschap is verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (45%), België (42%) en Oostenrijk (13%); diens totale waarde bedroeg per 31/12/2021 ca € 1,41 miljard. Nextensa is een van de grootste vastgoedinvesteerders in Luxemburg. De ontwikkelingsportefeuille is verdeeld over de sites van Tour&Taxis (B) en Cloche d’Or (L), waarop gemengde ontwikkelingen (residentieel en kantoren) lopende zijn en waarop in de komende jaren nieuwe deelprojecten zullen gelanceerd worden. Daarnaast is er ook een ontwikkelingspijplijn in België en Luxemburg van meer dan 300.000 m² aan kantoren en residentieel vastgoed. De vennootschap noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van € 689,1 miljoen (waarde 23/03/2022).
1 Cfr. Persbericht « Inkoop eigen aandelen », dd. 8 december 2021.


Bijlage