NEXTENSA NV : INKOOP EIGEN AANDELEN

- Gereglementeerd persbericht

NEXTENSA NV : INKOOP EIGEN AANDELEN

In overeenstemming met artikel 8:4 van het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, maakt Nextensa bekend dat zij in de periode van 9 december 2021 tot en met 15 december 2021  2 600 eigen aandelen heeft ingekocht op Euronext Brussels in het kader van haar eerder aangekondigd terugkoopprogramma van eigen aandelen1. De aandelen werden ingekocht tegen een gemiddelde prijs (afgerond) van € 74,19 per aandeel. Het terugkoopprogramma heeft als doel Nextensa in staat te stellen haar verplichtingen na te komen die voortkomen uit aankoopplannen ten voordele van het uitvoerend management van Nextensa, en dit binnen de grenzen van de (hernieuwde) machtiging tot inkoop eigen aandelen, zoals verleend door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 19 juli 2021.

Gedetailleerd overzicht van de verrichtingen per dag

DatumAantal aandelenGemiddelde koers (€)Minimale koers (€)Maximale koers (€)Totale prijs (€)
09/12/202150074,0073,6074,1037 001,50
10/12/202150074,2874,2074,4037 138,20
13/12/202155073,5073,2073,8040 424,90
14/12/202150074,4474,2074,5037 221,60
15/12/202155074,7474,7074,8041 105,00
Totaal2 60074,19  192 891,20

OVER NEXTENSA NV

Sinds 19 juli 2021 is Nextensa NV (voorheen genaamd Leasinvest Real Estate) een gemengde vastgoedinvesteerder en –ontwikkelaar. De investeringsportefeuille van de vennootschap is verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (45%), België (42%) en Oostenrijk (13%); diens totale waarde bedroeg per 30/09/2021 ca € 1,41 miljard.

Nextensa is een van de grootste vastgoedinvesteerders in Luxemburg. De ontwikkelingsportefeuille is verdeeld over de sites van Tour&Taxis (B) en Cloche d’Or (L), waarop gemengde ontwikkelingen (residentieel en kantoren) lopende zijn en waarop in de komende jaren nieuwe deelprojecten zullen gelanceerd worden. De totale boekwaarde van deze ontwikkelingsportefeuille bedroeg ca € 0,3 miljard per 30/09/2021.

De vennootschap noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van € 730,2  miljoen (waarde 15/12/2021).

VOOR MEER INFORMATIE:

Michel Van Geyte,  
Chief Executive Officer
T: +32 3 238 98 77
E: michel.vangeyte@nextensa.eu
1 Cfr. Persbericht « Inkoop eigen aandelen », dd. 8 december 2021.


Bijlage