Nextensa NV : Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

- Gereglementeerd persbericht

PERSBERICHT
Brussel, 26 juli 2023, 17u40 CEST
Gereglementeerde informatie

 

NEXTENSA NV : OPENBAARMAKING VAN EEN TRANSPARANTIEKENNISGEVING

Uit een transparantiekennisgeving van 24 juli 2023 verricht door AXA Belgium NV blijkt dat het totaal aantal stemrechten van AXA Belgium NV in Nextensa NV is gedaald tot 9,99% van de stemrechten.

Deze drempelonderschrijding is het gevolg van de nieuwe noemer naar aanleiding van het verlenen van dubbel stemrecht aan bepaalde van de aandelen in Nextensa NV (conform artikel 28 van de statuten).

Op basis van deze transparantiekennisgeving begrijpt Nextensa dat AXA Belgium NV op 24 juli 2023 15,86% van het totale aantal aandelen (= financiële participatie) in Nextensa NV aanhoudt.

_________________

Inhoud van de kennisgeving:

REDEN VAN KENNISGEVING: passieve drempeloverschrijding

KENNISGEVING DOOR: een moederonderneming of een controlerende persoon

KENNISGEVINGPLICHTIGE PERSONEN:

Naam en rechtsvormAdres
AXA S.A.25 Avenue Matignon, 75008, Paris, France
AXA Holdings Belgium S.A./N.V.Place du Trône 1, 1000 Brussels
AXA Belgium S.A./N.V.Place du Trône 1, 1000 Brussels

DATUM VAN DREMPELOVERSCHRIJDING: 19 juli 2023

OVERSCHREDEN DREMPEL: 10%

NOEMER: 15 875 379

DETAILS VAN DE KENNISGEVING

A) StemrechtenVorige kennisgevingNa de transactie
 # stemrechten# stemrechten% stemrechten
Houders van stemrechten Verbonden aan effectenLos van de effectenVerbonden aan effectenLos van de effecten
AXA S.A.0000,00%0,00%
AXA Holdings Belgium S.A./N.V.0000,00%0,00%
AXA Belgium S.A./N.V.1 586 6461 586 64609,99%0,00%
Subtotaal1 586 6461 586 64609,99%0,00%
TOTAAL 1 586 64609,99%0,00%

 

B) Gelijkgestelde financiële instrumentenNa de transactie
Houders van
gelijkgestelde
financiële instrumenten
Type financieel instrument
Verval-datum

Uitoefenings-termijn of –datum
# stemrechten die kunnen worden verworven bij de uitoefening van het instrument% stemrechtenAfwik-keling
    00,00% 

 

TOTAAL (A & B)# stemrechten% stemrechten
 1 586 6469,99%

BIJKOMENDE INFORMATIE: Transparantiekennisgeving van een passieve drempeloverschrijding, ingevolge het persbericht gepubliceerd door de vennootschap Nextensa NV op 19 juli 2023 in toepassing van artikel 15 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen aangezien dubbel stemrecht is verleend aan bepaalde van de aandelen in de vennootschap (conform artikel 28 van de statuten). Deze operatie brengt het aantal stemrechten in de vennootschap Nextensa NV op 15 875 379.

VOLLEDIGE CONTROLEKETEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN VIA DEWELKE DE PARTICIPATIE EFFECTIEF WORDT AANGEHOUDEN:

AXA Belgium NV wordt voor 94,93% aangehouden door AXA Holdings Belgium NV en voor 5,07% door AXA S.A.

AXA Holdings Belgium NV wordt voor 100% aangehouden door AXA S.A.

AXA S.A. is geen gecontroleerde entiteit.

De operationele entiteiten van de Groep AXA omvatten de verzekeringsdochterondernemingen van AXA S.A. die handelen en hun stemrechten uitoefenen, onafhankelijk van de entiteiten van de Groep die het statuut hebben van beheervennootschap van een portefeuille of beleggingsvennootschap.

_________________

De kennisgeving kan geraadpleegd worden op de website van de vennootschap https://nextensa.eu/nl/investor-relations-nl/shareholders-transparency-nl/.


VOOR MEER INFORMATIE

Michel Van Geyte | Chief Executive Officer
Gare Maritime, Picardstraat 11, B505, 1000 Brussels
+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu
www.nextensa.eu


OVER NEXTENSA

Nextensa is een gemengde vastgoedinvesteerder en –ontwikkelaar.

De investeringsportefeuille van de vennootschap is verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (41%), België (44%) en Oostenrijk (15%); diens totale waarde bedroeg per 31/03/2023 ca € 1,28 miljard.

Als ontwikkelaar is Nextensa voornamelijk actief om grote stedelijke ontwikkelingen vorm te geven. Op Tour&Taxis (ontwikkeling van meer dan 350.000 m²) in Brussel bouwt Nextensa een gemengd vastgoedpatrimonium bestaande uit een herwaardering van iconische gebouwen en nieuwbouw. In Luxemburg (Cloche d’Or) werkt zij in partnerschap aan een grote stedelijke uitbreiding van meer dan 400.000 m² bestaande uit kantoren, retail en woningen.

De vennootschap noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van € 442,1 miljoen (waarde 30/06/2023).

 

Bijlage