NEXTENSA NV : OPENBAARMAKING VAN EEN TRANSPARANTIEKENNISGEVING

- Gereglementeerd persbericht

PERSBERICHT
Brussel, 24 juli 2023, 17u40 CEST
gereglementeerde informatie

NEXTENSA NV : OPENBAARMAKING VAN EEN TRANSPARANTIEKENNISGEVING

Uit een transparantiekennisgeving van 20 juli 2023 verricht door Ackermans & van Haaren NV blijkt dat het totaal aantal stemrechten van Ackermans & van Haaren NV in Nextensa NV is toegenomen tot 75,55% van de stemrechten.

Deze drempeloverschrijding is voornamelijk het gevolg van de verlening van het dubbel stemrecht (door het bereiken van de houdperiode van 2 jaar) aan de aandelen in Nextensa NV die werden uitgegeven naar aanleiding van de inbreng door Ackermans & van Haaren NV, op 19 juli 2021, van de aandelen in Extensa Group NV en in Leasinvest Real Estate Management NV.

Op basis van deze transparantiekennisgeving begrijpt Nextensa dat Ackermans & van Haaren NV op 20 juli 2023 60,73% van het totale aantal aandelen (= financiële participatie) in Nextensa NV aanhoudt.

-------------------

Inhoud van de kennisgeving:

REDEN VAN KENNISGEVING: verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten

KENNISGEVING DOOR: een moederonderneming of een controlerende persoon

KENNISGEVINGPLICHTIGE PERSONEN:

Naam en rechtsvormAdres
Stichting Administratiekantoor "Het Torentje"Parklaan 34, 3018 BC Rotterdam, Nederland
Ackermans & van Haaren NVBegijnenvest 113, 2000 Antwerpen, België
Nextensa NVPicardstraat 11 bus 505, 1000 Brussel, België
Leasinvest Services NVPicardstraat 11 bus 505, 1000 Brussel, België

DATUM VAN DREMPELOVERSCHRIJDING: 19 juli 2023

OVERSCHREDEN DREMPEL: 75%

NOEMER: 15 875 379

DETAILS VAN DE KENNISGEVING

A) StemrechtenVorige kennisgevingNa de transactie
 # stemrechten# stemrechten% stemrechten
Houders van stemrechten Verbonden aan effectenLos van de effectenVerbonden aan effectenLos van de effecten
Stichting Administratiekantoor "Het Torentje"00 0,00% 
Ackermans & van Haaren NV7 632 17611 927 747 75,13% 
Nextensa NV (eigen aandelen)38 70865 000 0,41% 
Leasinvest Services NV408408 0,00% 
Subtotaal7 671 29211 993 155 75,55% 
TOTAAL 11 993 155 75,55%0,00%


B) Gelijkgestelde financiële instrumentenNa de transactie
Houders van
gelijkgestelde
financiële instrumenten
Type financieel instrument
Verval-datum

Uitoefenings-termijn of –datum
# stemrechten die kunnen worden verworven bij de uitoefening van het instrument% stemrechtenAfwik-keling
    00,00% 


TOTAAL (A & B)# stemrechten% stemrechten
 11 993 15575,55%

BIJKOMENDE INFORMATIE: Deze kennisgeving betreft een drempeloverschrijding als gevolg van verwerving van dubbel stemrecht (bereiken van de houdperiode van 2 jaar).

VOLLEDIGE CONTROLEKETEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN VIA DEWELKE DE PARTICIPATIE EFFECTIEF WORDT AANGEHOUDEN:

Controleketen boven Leasinvest Services NV en Nextensa NV

(i)      Leasinvest Services NV wordt rechtstreeks gecontroleerd door Nextensa NV, een vennootschap naar Belgisch recht.

(ii)      Nextensa NV wordt rechtstreeks gecontroleerd door Ackermans & van Haaren NV, een vennootschap naar Belgisch recht.

Controleketen boven Ackermans & van Haaren NV

(i)      Ackermans & van Haaren NV wordt rechtstreeks gecontroleerd door Scaldis Invest NV, een vennootschap naar Belgisch recht.

(ii)      Scaldis Invest NV wordt rechtstreeks gecontroleerd door Belfimas NV, een vennootschap naar Belgisch recht.

(iii)      Belfimas NV wordt rechtstreeks gecontroleerd door Celfloor S.A., een vennootschap naar Luxemburgs recht.

(iv)      Celfloor S.A. wordt rechtstreeks gecontroleerd door Apodia International Holding B.V., een vennootschap naar Nederlands recht.

(v)      Apodia International Holding B.V. wordt rechtstreeks gecontroleerd door Palamount S.A., een vennootschap naar Luxemburgs recht.

(vi)      Palamount S.A. wordt rechtstreeks gecontroleerd door “Het Torentje”, een stichting administratiekantoor opgericht naar Nederlands recht.

(vii)        Stichting administratiekantoor “Het Torentje” is de ultiem controlerende aandeelhouder.

Overeenkomstig artikel 11 §1 van de Wet van 2 mei 2007, treedt stichting administratiekantoor “Het Torentje” op in eigen naam en voor rekening van de vennootschappen vermeld onder (ii) t.e.m. (vi).

-------------------

De kennisgeving kan geraadpleegd worden op de website van de vennootschap https://nextensa.eu/nl/investor-relations-nl/shareholders-transparency-nl/.


VOOR MEER INFORMATIE

Michel Van Geyte | Chief Executive Officer
Gare Maritime, Picardstraat 11, B505, 1000 Brussels
+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu
www.nextensa.eu


OVER NEXTENSA

Nextensa NV is een gemengde vastgoedinvesteerder en –ontwikkelaar.

De investeringsportefeuille van de vennootschap is verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (41%), België (44%) en Oostenrijk (15%); diens totale waarde bedroeg per 31/03/2023 ca € 1,28 miljard.

Als ontwikkelaar is Nextensa voornamelijk actief om grote stedelijke ontwikkelingen vorm te geven. Op Tour&Taxis (ontwikkeling van meer dan 350.000 m²) in Brussel bouwt Nextensa een gemengd vastgoedpatrimonium bestaande uit een herwaardering van iconische gebouwen en nieuwbouw. In Luxemburg (Cloche d’Or) werkt zij in partnerschap aan een grote stedelijke uitbreiding van meer dan 400.000 m² bestaande uit kantoren, retail en woningen.

De vennootschap noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van € 442,1 miljoen (waarde 30/06/2023).

 

Bijlage