NEXTENSA NV : OPENBAARMAKING VAN EEN TRANSPARANTIEKENNISGEVING – INKOOP EIGEN AANDELEN

- Gereglementeerd persbericht

NEXTENSA NV : OPENBAARMAKING VAN EEN TRANSPARANTIEKENNISGEVING – INKOOP EIGEN AANDELEN

OPENBAARMAKING VAN EEN TRANSPARANTIEKENNISGEVING

Uit een kennisgeving van 15 maart 2022 verricht door Ackermans & van Haaren NV blijkt dat, ingevolge het inkoopprogramma van eigen aandelen van Nextensa, het totaal aantal stemrechten van Ackermans & van Haaren NV in Nextensa is toegenomen tot 65,01% van de stemrechten.

Voormelde kennisgeving bevat volgende informatie:

REDEN VAN KENNISGEVING: verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten

KENNISGEVING: door een moederonderneming of een controlerende persoon

KENNISGEVINGPLICHTIGE PERSONEN:

Naam en rechtsvormAdres
Stichting Administratiekantoor "Het Torentje"Parklaan 34, 3018 BC Rotterdam, Nederland
Ackermans & van Haaren NVBegijnenvest 113, 2000 Antwerpen, België
Nextensa NVPicardstraat 11 bus 505, 1000 Brussel, België
Leasinvest Services NVPicardstraat 11 bus 505, 1000 Brussel, België

DATUM VAN DREMPELOVERSCHRIJDING: 10 maart 2022

OVERSCHREDEN DREMPEL: 65%

NOEMER: 11.800.170

DETAILS VAN DE KENNISGEVING

A) StemrechtenVorige kennisgevingNa de transactie
 # stemrechten# stemrechten% stemrechten
Houders van stemrechten Verbonden aan effectenLos van de effectenVerbonden aan effectenLos van de effecten
Stichting Administratiekantoor "Het Torentje"00 0,00% 
Ackermans & van Haaren NV7 632 1767 632 176 64,68% 
Nextensa NV eigen aandelen038 708 0,33% 
Leasinvest Services NV408408 0,00% 
Subtotaal 7 632 5847 671 292 65,01% 
TOTAAL 7 671 292 65,01%0,00%


B) Gelijkgestelde financiële instrumentenNa de transactie
Houders van
gelijkgestelde
financiële instrumenten
Type financieel instrument
Verval-datum

Uitoefenings-termijn of –datum
# stemrechten die kunnen worden verworven bij de uitoefening van het instrument% stemrechtenAfwik-keling
    00,00% 


TOTAAL (A & B)# stemrechten% stemrechten
 7 671 29265,01%

BIJKOMENDE INFORMATIE: Deze kennisgeving betreft een drempeloverschrijding als gevolg van de inkoop van eigen aandelen door Nextensa NV.

VOLLEDIGE CONTROLEKETEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN VIA DEWELKE DE PARTICIPATIE EFFECTIEF WORDT AANGEHOUDEN:

Controleketen boven Leasinvest Services NV en Nextensa NV

(i)             Leasinvest Services NV wordt rechtstreeks gecontroleerd door Nextensa NV, een vennootschap naar Belgisch recht.

(ii)            Nextensa NV wordt rechtstreeks gecontroleerd door Ackermans & van Haaren NV, een vennootschap naar Belgisch recht.

Controleketen boven Ackermans & van Haaren NV

(i)             Ackermans & van Haaren NV wordt rechtstreeks gecontroleerd door Scaldis Invest NV, een vennootschap naar Belgisch recht.

(ii)            Scaldis Invest NV wordt rechtstreeks gecontroleerd door Belfimas NV, een vennootschap naar Belgisch recht.

(iii)           Belfimas NV wordt rechtstreeks gecontroleerd door Celfloor S.A., een vennootschap naar Luxemburgs recht.

(iv)           Celfloor S.A. wordt rechtstreeks gecontroleerd door Apodia International Holding B.V., een vennootschap naar Nederlands recht.

(v)            Apodia International Holding B.V. wordt rechtstreeks gecontroleerd door Palamount S.A., een vennootschap naar Luxemburgs recht.

(vi)           Palamount S.A. wordt rechtstreeks gecontroleerd door “Het Torentje”, een stichting administratiekantoor opgericht naar Nederlands recht.

(vii)          Stichting administratiekantoor “Het Torentje” is de ultiem controlerende aandeelhouder.

Overeenkomstig artikel 11 §1 van de Wet van 2 mei 2007, treedt stichting administratiekantoor “Het Torentje” op in eigen naam en voor rekening van de vennootschappen vermeld onder (ii) t.e.m. (vi).

_________________

De kennisgeving kan geraadpleegd worden op de website van de vennootschap https://nextensa.eu/nl/investor-relations-nl/shareholders-transparency-nl/.

  

INKOOP EIGEN AANDELEN

In overeenstemming met artikel 8:4 van het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, maakt Nextensa bekend dat zij in de periode van 10 maart 2022 tot en met 16 maart 2022 4 148 eigen aandelen heeft ingekocht op Euronext Brussels in het kader van haar eerder aangekondigd terugkoopprogramma van eigen aandelen1. De aandelen werden ingekocht tegen een gemiddelde prijs (afgerond) van € 66,56 per aandeel. Het terugkoopprogramma heeft als doel Nextensa in staat te stellen haar verplichtingen na te komen die voortkomen uit aankoopplannen ten voordele van het uitvoerend management van Nextensa, en dit binnen de grenzen van de (hernieuwde) machtiging tot inkoop eigen aandelen, zoals verleend door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 19 juli 2021.

Gedetailleerd overzicht van de verrichtingen per dag

DatumAantal aandelenGemiddelde koers (€)Minimale koers (€)Maximale koers (€)Totale prijs (€)
10/03/2022 1.100 65,8565,6066,1072.440,00
11/03/2022 1.100 65,4364,9065,7071.971,20
14/03/2022 600 66,8566,8067,1040.110,00
15/03/2022 248 67,4067,4067,5016.715,30
16/03/2022 1.100 68,0568,0068,1074.855,00
Totaal4.14866,56  276.091,50

Als gevolg van bovenstaande transacties bedraagt het totaal aantal eigen aandelen 41.756 (0,42% t.o.v. een totaal van 10.002.102 aandelen) op 16 maart 2022.

VOOR MEER INFORMATIE:

Michel Van Geyte, 
Chief Executive Officer
+32 3 238 98 77
michel.van.geyte@nextensa.eu

OVER NEXTENSA

Sinds 19 juli 2021 is Nextensa NV (voorheen genaamd Leasinvest Real Estate) een gemengde vastgoedinvesteerder en –ontwikkelaar. De investeringsportefeuille van de vennootschap is verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (45%), België (42%) en Oostenrijk (13%); diens totale waarde bedroeg per 31/12/2021 ca € 1,41 miljard. Nextensa is een van de grootste vastgoedinvesteerders in Luxemburg. De ontwikkelingsportefeuille is verdeeld over de sites van Tour&Taxis (B) en Cloche d’Or (L), waarop gemengde ontwikkelingen (residentieel en kantoren) lopende zijn en waarop in de komende jaren nieuwe deelprojecten zullen gelanceerd worden. Daarnaast is er ook een ontwikkelingspijplijn in België en Luxemburg van meer dan 300.000 m² aan kantoren en residentieel vastgoed. De vennootschap noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van € 672,1 miljoen (waarde 16/03/2022).
1 Cfr. Persbericht « Inkoop eigen aandelen », dd. 8 december 2021.


Bijlage