NEXTENSA: RESULTATEN OVER Q1 2024

- Gereglementeerd persbericht

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Brussel, 21 mei 2024, 07h30


NEXTENSA: RESULTATEN OVER Q1 2024


HIGHLIGHTS 

VASTGOEDBELEGGINGEN 

• Ondanks enkele verkopen van gebouwen in 2023 en 2024 liggen de huurinkomsten in Q1 hoger dan vorig jaar in hetzelfde kwartaal.
• Realisatie van een like-for-like-huurgroei van +4,5% in het eerste kwartaal van 2024 in vergelijking met 2023.
• Nieuwe huurovereenkomst voor het Moonar-park met Regus (ca. 1.500 m²), hetgeen de verhuring van het park op zo’n 80% brengt.
• Begin februari 2024 werd het retailpand van ca. 4.200 m² aan de rue du Brill in Foetz, Luxemburg verkocht aan een lokale investeerder aan een prijs in lijn met de waardering, zoals vastgelegd op 31/12/2023.

ONTWIKKELINGSPROJECTEN

• Tour & Taxis: van de appartementen van de tweede fase van het residentiële project Park Lane zijn reeds 60% verkocht en 7% gereserveerd. De werf zit op schema om eind 2024 te starten met de eerste opleveringen.
• Cloche d’Or: de kantoorgebouwen Emerald en White House zijn opgeleverd en 100% verhuurd, dankzij een nieuwe huurovereenkomst met PwC Luxemburg. Een intentieovereenkomst werd ondertekend met een huurder voor het nieuwe kantoorproject Stairs (9.200 m²),
dat reeds werd opgestart. Het B&B hotel zal in juni 2025 worden opgeleverd. De residentiële verkopen op Cloche d’Or blijven vertraagd.

ACTIEF FINANCIEEL BEHEER

De gemiddelde financieringskost daalt beperkt van 2,67% naar 2,64%, dankzij het rente-indekkingsbeleid.

HET NETTO-RESULTAAT

Het netto-resultaat (deel van de groep) bedraagt € 7,0 M of € 0,70 per dividendgerechtigd aandeel.

REALISATIE VAN VERKOOP KANTOORGEBOUW HYGGE

Realisatie van verkoop midden mei van de aandelen in de vennootschap die eigenaar is van het kantoorgebouw ‘Hygge’ in Luxemburg-stad aan een Luxemburgse investeerder.

VOOR MEER INFORMATIE 

Tim Rens | Chief Financial Officer
Gare Maritime, Picardstraat 11, B505, 1000 Brussel
+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu
www.nextensa.eu

OVER NEXTENSA 

Nextensa is een gemengde vastgoedinvesteerder en –ontwikkelaar.

De investeringsportefeuille van de vennootschap is verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (43%), België (42%) en Oostenrijk (15%); diens totale waarde bedroeg per 31/03/2024 ca € 1,3 miljard.

Als ontwikkelaar is Nextensa voornamelijk actief om grote stedelijke ontwikkelingen vorm te geven. Op Tour & Taxis (ontwikkeling van meer dan 350.000 m²) in Brussel bouwt Nextensa een gemengde wijk bestaande uit een herwaardering van iconische gebouwen en nieuwbouw. In Luxemburg (Cloche d’Or) werkt zij in partnerschap aan een grote stedelijke uitbreiding van meer dan 400.000 m² bestaande uit kantoren, retail en woningen.

De vennootschap noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van € 445M (waarde 31/03/2024).

Bijlage