Nextensa: TOELICHTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER Q1 2023

- Gereglementeerd persbericht

TOELICHTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER Q1 2023

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
Brussel, 15 mei 2023
07u30


HIGHLIGHTS

Resultaat: Het netto-resultaat bedraagt € 9,8 M of € 0,98 per aandeel.

Sterke investeringsportefeuille: De huurinkomsten stegen in het eerste kwartaal van 2023 met € 0,4 M in vergelijking met het eerste kwartaal van 2022, ondanks de verkopen van verschillende gebouwen in 2022. Vooral de huurinkomsten in België stegen significant en dit in eerste plaats door de herneming van de evenementen op de Tour & Taxis-site. De like-for-like huurgroei van +10% (+ € 1,7 M) wordt eveneens gerealiseerd door de indexatie die voelbaar is in België, Luxemburg en Oostenrijk. Er wordt verwacht dat deze stijging zich zal voortzetten in de loop van 2023, door de ondertekening van verschillende nieuwe huurovereenkomsten in België en Luxemburg.

Actief financieel beheer: De stijgende rente wordt grotendeels getemperd door de indekkingsstrategie (hedge ratio van 70% op 31/03/2023) en door de verdere uitvoering van de strategie om de schuldpositie te verlagen door weloverwogen verkopen. Door het 
terugbrengen van de schuldgraad heeft de stijgende rente minder negatieve impact op de resultaten.

Succesvolle rotatie van de portefeuille met mooie meerwaarden: Het Treesquare-gebouw gelegen op het de Meeûssquare in de Europese wijk van Brussel werd begin Q2 verkocht aan het Duitse KGAL Investment Management voor een nettoprijs van € 43,7 miljoen, hetgeen neerkomt op een meerwaarde van € 2M en een yield van 4,23%. Deze winst zal in het tweede kwartaal van 2023 erkend worden.

Innovatieve ontwikkelingen: Het operationeel resultaat van de ontwikkelingsprojecten bedraagt € 5,6 M, zijnde € 1,1 M hoger in vergelijking met Q1 2022. De tweede fase van Park Lane, die 346 appartementen omvat, is voor nagenoeg de helft gereserveerd of 
verkocht. Nextensa heeft bovendien de intentie aangekondigd om vanaf 2025 te willen starten met het Lake Side-project, de laatste fase van de stadsformatie op de Tour & Taxis-site. Nextensa heeft eind Q1 de vergunning ingediend voor de ontwikkeling van circa 
140.000 vierkante meter, met een grotendeels residentieel programma. De nieuwe wijk wordt volledig vrij van fossiele brandstoffen waarbij bovendien gestreefd wordt naar een minimale ecologische voetafdruk door een gefundeerde keuze van de bouwmaterialen.

Nextensa-aandeel: De boekhoudkundige netto-actiefwaarde bedroeg eind Q1 € 84,9 per aandeel terwijl de beurskoers de afgelopen weken schommelde tussen € 40 en 50 per aandeel.


OVER NEXTENSA

Nextensa NV is een gemengde vastgoedinvesteerder en –ontwikkelaar.

De investeringsportefeuille van de vennootschap is verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (41%), België (44%) en Oostenrijk (15%); diens totale waarde bedroeg per 31/03/2023 ca € 1,29 miljard. Als ontwikkelaar is Nextensa voornamelijk actief om grote stedelijke ontwikkelingen vorm te geven. Op Tour&Taxis (ontwikkeling van meer dan 350.000 m²) in Brussel bouwt Nextensa een gemengd vastgoedpatrimonium bestaande uit een herwaardering van iconische gebouwen en nieuwbouw. In Luxemburg (Cloche d’Or) werkt zij in partnerschap aan een grote stedelijke uitbreiding van meer dan 400.000 m² bestaande uit kantoren, retail en woningen.

De vennootschap noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van € 396,6 miljoen (waarde 31/03/2023).

VOOR MEER INFORMATIE

Michel Van Geyte | Chief Executive Officer
Gare Maritime, Picardstraat 11, B505, 1000 Brussel
+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu
www.nextensa.eu

Bijlage