Nextensa: Tussentijdse resultaten per Q3 2023

- Gereglementeerd persbericht

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Brussel, 20 november 2023, 17u40


NEXTENSA: TOELICHTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER Q3 2023


HIGHLIGHTS 

• Hybride model werpt zijn vruchten af: Het hybride model van Nextensa, dat 2 jaar geleden werd gecreëerd, heeft de afgelopen maanden zijn veerkracht getoond in een moeilijke markt. De vastgoedbeleggingen vangen mee de vertraging in de ontwikkelingsactiviteiten op.

Een groei van de huurinkomsten van de vastgoedbeleggingsportefeuille wordt opgetekend. De huurinkomsten bedragen € 52,6 miljoen in vergelijking met € 51,6 miljoen vorig jaar en dit ondanks de verkopen van verschillende gebouwen in 2022. Deze stijging is voornamelijk te danken aan de ondertekening van nieuwe huurovereenkomsten in België en Luxemburg, aan de indexatie van de lopende huurcontracten, aan de 100%-bezetting in Oostenrijk en aan de vele events die op de Tour & Taxis-site plaatsvinden. Dit resulteert in een like-for-like huurgroei van 9%.

Het operationeel resultaat van de ontwikkelingsprojecten bedraagt € 10,9 miljoen, zijnde € 4,8 miljoen lager in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar:
- Van de 346 appartementen van Park Lane fase II op Tour & Taxis, zijn reeds 200 appartementen gereserveerd of verkocht, wat zonder twijfel een succes mag genoemd worden. De residentiële kopers van Tour & Taxis waarderen de ‘unique selling proposition’ die deze site biedt door zijn mixiteit aan functies.
- Ondanks een terugval van de verkoop van appartementen in Luxemburg leveren de ontwikkelingen op Cloche d’Or een positieve bijdrage van € 8,7 miljoen.

• Resultaat: Het netto-resultaat (deel van de groep) bedraagt € 21,8 M of € 2,18 per aandeel in vergelijking met € 41,5 M of € 4,15 per aandeel per 30 september 2022. Dit verschil is voornamelijk toe te schrijven aan non-cash effecten in de resultatenrekening op 30/09, namelijk aan de negatieve herwaardering op 30/09 van de participatie in Retail Estates o.b.v. de slotkoers en aan de positieve herwaardering van de financiële indekkingsinstrumenten in 2022.

• Actief financieel beheer: Beperkte stijging van de financiële kosten (+ € 3,2 M) gelet op de actieve indekkingsstrategie (hedge ratio van 68% op 30/09/2023). Door de schuldgraad van 44,85% wordt de negatieve impact van de stijgende rente op de resultaten beperkt. Nextensa blijft werken aan een verdere verlaging van deze schuldgraad, maar de beperkte activiteit op de institutionele vastgoedmarkt bemoeilijkt deze ambitie.

• Duurzame herontwikkelingen: De portefeuille werd in mei 2023 uitgebreid met een gebouw gelegen te Avenue Monterey 18 in Luxemburg-Stad, de buur van Nextensa’s kantoorgebouw Monterey 20. Een duurzame herontwikkeling van beide gebouwen tot een kantoorgebouw in hout van geveer 3.000 m² - geïnspireerd op het Monteco-gebouw in Brussel - wordt voorbereid. Daarnaast werd ook het kantoorgebouw gelegen te Montoyerstraat 24 in Brussel in augustus 2023 toegevoegd aan de investeringsportefeuille. De vergunningsaanvraag van deze herontwikkeling werd eind september ingediend. Er werd resoluut gekozen voor een CO2-neutraal kantoorgebouw in hout, opnieuw geïnspireerd op het ontwerp van het nabijgelegen slimme Monteco-gebouw. In aanloop naar deze herontwikkeling is het gebouw nog deels verhuurd.

• Actief intern beheer: Daling van de overheadkosten met € 0,9 M of 10% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, tegen de achtergrond van een nochtans inflatoire omgeving.

VOOR MEER INFORMATIE 

Tim Rens | Chief Financial Officer
Gare Maritime, Picardstraat 11, B505, 1000 Brussel
+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu
www.nextensa.eu

OVER NEXTENSA 

Nextensa is een gemengde vastgoedinvesteerder en –ontwikkelaar.

De investeringsportefeuille van de vennootschap is verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (44%), België (41%) en Oostenrijk (15%); diens totale waarde bedroeg per 30/09/2023 ca € 1,29 miljard.

Als ontwikkelaar is Nextensa voornamelijk actief om grote stedelijke ontwikkelingen vorm te geven. Op Tour & Taxis (ontwikkeling van meer dan 350.000 m²) in Brussel bouwt Nextensa een gemengde wijk bestaande uit een herwaardering van iconische gebouwen en nieuwbouw. In Luxemburg (Cloche d’Or) werkt zij in partnerschap aan een grote stedelijke uitbreiding van meer dan 400.000 m² bestaande uit kantoren, retail en woningen.

De vennootschap noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van € 457,1 miljoen (waarde 30/09/2023).

Bijlage