Openbaarmaking overeenkomstig Artikel 15 van de Wet van 02/05/07: Transparantiewetgeving

- Gereglementeerd persbericht

Overeenkomstig Artikel 15 van de Wet van 02/05/07 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt (transparantiewetgeving) maakt Leasinvest Real Estate het volgende bekend:
 
Het totale kapitaal (44.128.326,64 euro) van Leasinvest Real Estate wordt vertegenwoordigd door 4.012.832 volledig volgestorte aandelen (Euronext Brussels, Bel Small), zonder vermelding van nominale waarde (art. 6 van de statuten, cfr. Jaarbrochure 2006-2007, p 114).
 
Alle 4.012.832 Leasinvest Real Estate aandelen verlenen stemrecht op de algemene vergadering van aandeelhouders (waarbij elk aandeel 1 stemrecht verleent) en vertegenwoordigen dus de noemer (art. 26 van de statuten, cfr. Jaarbrochure 2006-2007, p 119). Er zijn geen andere stemrechtverlenende effecten.
 
Leasinvest Real Estate hanteert geen statutaire kennisgevingsdrempels.
 
De informatie betreffende het aantal aandelen en de aandeelhoudersstructuur zijn permanent beschikbaar op de website www.leasinvest.be (beleggers, aandeel, evolutie aandelen).
 
 
Investor relations contact                                Transparency contact
 
Jean-Louis Appelmans                                    Micheline Paredis
T: +32 3 238 98 77                                             T: +32 3 238 98 77
 
 
 
 
Leasinvest Real Estate Comm. VA
 
Vastgoedbevak Leasinvest Real Estate Comm. VA investeert in hoogkwalitatieve en goedgelegen kantoren, logistieke- en retailgebouwen in België en in het Groothertogdom Luxemburg.
Actueel omvat de vastgoedportefeuille  52 gebouwen in exploitatie, waarvan 41 in België en 11 in het Groothertogdom Luxemburg, met een totale oppervlakte van bijna 310.000 m².
De vastgoedbevak noteert op NYSE Euronext Brussels en heeft een marktkapitalisatie van ongeveer 280 miljoen euro.