Trading update eerste 3 maanden van het boekjaar 2005-2006 (01/07/2005-30/09/2005) (1)

- Gereglementeerd persbericht

Opening Business Center in het Riverside Business Park te Anderlecht
Op 15 november werd in het Riverside Business Park te Anderlecht in samenwerking met Taminiau Business Service een nieuw business center geopend. Dit business center verstrekt de nodige faciliteiten (vergaderzalen, . ) aan de huurders en past in het dynamisch commercieel beheer van de bevak.
 
Kerncijfers
Aangezien Leasinvest Real Estate haar boekjaar afsluit op 30/06, is de overgangsdatum voor IFRS bepaald op 01/07/2004. Momenteel bereidt Leasinvest Real Estate de overgang voor van de financiële staten onder het Belgisch boekhoudrecht naar de IFRS normen. Op 30/06/2006 zal er onder IFRS gerapporteerd worden met vergelijkende cijfers op 30/06/2005.
 
Op het einde van het eerste kwartaal van het boekjaar 2005-2006 bedraagt het eigen vermogen 181,6 miljoen EUR wat overeenstemt met een intrinsieke waarde per aandeel (inclusief dividend) van 55,89 EUR (2). De intrinsieke waarde per aandeel op 30/09/2004 bedroeg 53,17 EUR (3).
 
De schuldgraad van Leasinvest Real Estate bedraagt slechts 31,9% (4), wat nog een extra investeringscapaciteit via schuldfinanciering van 103 miljoen EUR biedt vooraleer de maximaal toegelaten schuldgraad van 50% bereikt wordt.
 
De huuromzet bedroeg over de afgelopen 3 maanden 4,63 miljoen EUR ten opzichte van 4,73 miljoen EUR op 30/09/2004.
 
De waarde van de vastgoedportefeuille (vrij op naam) (5), zoals geschat door de vastgoedexperten Cushman & Wakefield, Healey & Baker en Winssinger & Vennoten, bedroeg op 30/09/2005 277,85 miljoen EUR en is met 2,39 miljoen EUR gestegen ten opzichte van de beleggingswaarde op 30/06/2005 van 275,46 miljoen EUR.
De bezettingsgraad (6) op 30/09/2005 bedroeg 91,90% en is lichtjes gestegen ten opzichte van 30/06/2005, nl. 91,15 %. Het huurrendement bedroeg 7,09% (7,14% op 30/06/2005).

Leasinvest Real Estate Comm. VA
 
Vastgoedbevak Leasinvest Real Estate Comm. VA investeert voornamelijk in hoogkwalitatieve en goedgelegen kantoorgebouwen (79%) in en rond Brussel (79%).
De portefeuille vertegenwoordigt een oppervlakte van meer dan 192.000 m², gelegen op 13 verschillende lokaties en verspreid over 37 gebouwen.
De vastgoedbevak noteert op Euronext in het NextPrime segment en maakt sinds januari 2005 deel uit van de EPRA Eurozone Total Return Index. Leasinvest Real Estate heeft een marktkapitalisatie van 210,9 miljoen EUR (waarde 4 november 2005).

(1) Het boekjaar loopt van 1 juli en eindigt op 30 juni; de in dit persbericht vermelde cijfers zijn niet-geauditeerd en zijn cijfers onder BGAAP.
(2) Het aantal aandelen op 30/09/2005 bedraagt 3.249.221.
(3) Het aantal aandelen op 30/09/2004 bedroeg 2.830.371.
(4) Berekend onder BGAAP en conform artikel 52 van het K.B. vastgoedbevaks.
(5) De waarde kosten koper (onder aftrek van 13% kosten)  op die zelfde datum bedraagt 245,88 miljoen EUR.
(6) De bezettingsgraad werd berekend op basis van de geschatte huurwaarde (alle gebouwen uit de Leasinvest Real Estate portefeuille worden in aanmerking genomen).