Trading update eerste 3 maanden van het boekjaar 2006-2007 (01/07/2006-30/09/2006) (*)

- Gereglementeerd persbericht

Kerncijfers
 
Op het einde van het eerste kwartaal van het boekjaar 2006-2007 bedraagt de reële waarde[1]
(= investeringswaarde[2] na aftrek mutatiekosten) van de geconsolideerde[3]  vastgoedportefeuille 470,06 miljoen EUR hetzij een stijging van 0,61% ten opzichte van 30/06/2006 (tov 30/09/05:
+ 74,53% ).
De investeringswaarde van de vastgoedportefeuille, zoals geschat door de vastgoedexperten Cushman & Wakefield bedraagt 482,11 miljoen EUR en is met 0,61% gestegen ten opzichte van 30/06/2006 (tov 30/09/05:+ 75,02%).
 
Het eigen vermogen (gebaseerd op de reële waarde van de vastgoedbeleggingen), aandeel groep bedraagt 245,13 miljoen EUR wat overeenstemt met een intrinsieke waarde per aandeel (inclusief dividend) van 61,09[4] EUR. De intrinsieke waarde per aandeel op 30/09/2005 bedroeg 57,01[5] EUR.
 
De schuldgraad van Leasinvest Real Estate bedraagt 49,67%[6].
 
De huuromzet bedroeg over de afgelopen 3 maanden 8,39 miljoen EUR ten opzichte van 4,63 miljoen EUR op 30/09/2005, hetzij een stijging van 81,21%.
 
De bezettingsgraad[7] op 30/09/2006 bedroeg 96,43% en is lichtjes gestegen ten opzichte van 30/06/2006, nl. 95,87 % (30/09/05: 91,90%).
Het huurrendement op basis van de  reële waarde  bedroeg 7,46% (30/06/2006: 7,45%) en 7,27% op basis van de investeringswaarde (30/06/2006: 7,26%).


Leasinvest Real Estate Comm. VA
 
Vastgoedbevak Leasinvest Real Estate Comm. VA investeert voornamelijk in hoogkwalitatieve en goedgelegen kantoren, logistieke- en retailgebouwen in België en in het Groot-Hertogdom Luxemburg.
De vastgoedbevak noteert op Euronext Brussel in het NextPrime segment. Leasinvest Real Estate heeft een marktkapitalisatie van 292,9 miljoen EUR (waarde 21 november 2006).
 
 
Voor meer informatie, neem contact op met:
 
Leasinvest Real Estate
Jean-Louis Appelmans
Investor Relations
T: +32 3 238 98 77
E: jeanlouis.appelmans@leasinvest-realestate.com

(*) Het boekjaar loopt van 1 juli en eindigt op 30 juni; de in dit persbericht vermelde cijfers zijn niet-geauditeerd en zijn cijfers onder IFRS.
[1] De reële waarde ("fair value") komt overeen met de investeringswaarde zoals bepaald door een onafhankelijke vastgoeddeskundige en waarvan de mutatiekosten (zoals bepaald op pag. 75 van de jaarbrochure 2005/2006) zijn afgetrokken; de reële waarde is de boekwaarde onder IFRS.
[2] De investeringswaarde komt overeen met het vroegere gehanteerde begrip "beleggingswaarde" en is de waarde zoals bepaald door een onafhankelijke vastgoeddeskundige en waarvan de mutatiekosten nog niet zijn afgetrokken.
[3]Deze geconsolideerde vastgoedportefeuille houdt rekening met de integrale consolidatie van Leasinvest Immo Lux (ex-Dexia Immo Lux, hierna "LIL" genoemd) waarin Leasinvest Real Estate 92,20 % aanhield op 30/09/06
[4] Het aantal aandelen op 30/09/2006 bedraagt 4.012.628.
[5] Het aantal aandelen op 30/09/2005 bedroeg 3.249.221.
[6] De schuldgraad werd berekend volgens het KB van 21 juni 2006.
[7] De bezettingsgraad werd berekend op basis van de geschatte huurwaarde (alle gebouwen uit de Leasinvest Real Estate portefeuille worden in aanmerking genomen). De gebouwen van LIL worden voor de berekening van de bezettingsgraad voor 100% in rekening genomen, niettegenstaande de deelneming van LRE in LIL 92,20% bedraagt.