Trading update eerste 9 maanden van het boekjaar 2004-2005 (01/07/2004-31/03/2005) (1)

- Gereglementeerd persbericht

Extensa Square I volledig verhuurd na vertrek Mobistar.
Leasinvest Real Estate heeft het gebouw Extensa Square I, Kolonel Bourglaan 153-155, met ingang van 1 juli 2005 volledig verhuurd aan ING Lease en Agoria. Deze verhuring is onder de moeilijke marktomstandigheden in de gedecentraliseerde zone rond Brussel, een belangrijke realisatie voor Leasinvest Real Estate. Het gebouw werd voorheen verhuurd aan Mobistar en nam 7,9% van de jaarhuur in.
 
Verkoop van Kontichsesteenweg 38A te Aartselaar.
Leasinvest Real Estate heeft het gebouw aan de Kontichsesteenweg 38A te Aartselaar verkocht. De akte werd verleden na de afsluiting van het derde kwartaal van het huidige boekjaar. Leasinvest Real Estate heeft hierop een meerwaarde van € 177.000 gerealiseerd.
 
Waardering van de vastgoedportefeuille.
De beleggingswaarde van de portefeuille, zoals geschat door de vastgoedexperten Cushman & Wakefield, Healey & Baker en Winssinger & Vennoten, bedroeg op 31/03/2005 € 294,8 miljoen en is nagenoeg stabiel gebleven ten opzichte van de beleggingswaarde op 31/12/2004 van € 294,9 miljoen.
De bezettingsgraad (2) op 31/03/2005 bedroeg 91,2% (3) en is lichtjes gedaald ten opzichte van 31/12/2004, nl. 92,4 %. Het huurrendement bedroeg 6,78% (7,36% op 31/12/2004) wegens het vertrek van Mobistar op 01/02/2005.
 
Kerncijfers.
Na 9 maanden van het boekjaar 2004-2005 bedraagt het eigen vermogen € 180,6 miljoen wat overeenstemt met een intrinsieke waarde per aandeel (inclusief dividend) van € 55,58. De intrinsieke waarde per aandeel op 31/12/2004 bedroeg € 54,69.
De schuldgraad van Leasinvest Real Estate bedraagt slechts 33,7%, wat nog een extra investeringscapaciteit via schuldfinanciering van € 89,7 miljoen biedt vooraleer de maximaal toegelaten schuldgraad van 50% bereikt wordt.
De huuromzet bedroeg over de afgelopen 9 maanden € 14,9 miljoen en over de laatste 3 maanden € 5,2 miljoen (ten opzichte van respectievelijk € 15,4 miljoen en € 5,0 miljoen voor het vorig boekjaar).
 
Leasinvest Real Estate Comm. VA
Vastgoedbevak Leasinvest Real Estate Comm. VA investeert voornamelijk in hoogkwalitatieve en goedgelegen kantoorgebouwen (79%) in en rond Brussel (79%).
De beleggingswaarde op 31 maart 2005 bedraagt € 294,8 miljoen. De portefeuille vertegenwoordigt een oppervlakte van meer dan 192.000 m2, gelegen op 16 verschillende lokaties en verspreid over 39 gebouwen.
De vastgoedbevak noteert op Euronext in het NextPrime segment en maakt sinds januari 2005 deel uit van de EPRA Eurozone Total Return Index. Leasinvest Real Estate heeft een marktkapitalisatie van € 167 miljoen (waarde 19 mei 2005).
 
(1) Het boekjaar loopt van 1 juli en eindigt op 30 juni; de in dit persbericht vermelde cijfers zijn niet-geauditeerd.
(2) De bezettingsgraad werd berekend op basis van de geschatte huurwaarde (alle gebouwen uit de Leasinvest Real Estate portfolio worden in aanmerking genomen).
(3) Voor de betrokken berekening werd het gebouw Extensa Square I als volledig verhuurd beschouwd.