UITNODIGING: 16 oktober 2006 - presentatie jaarresultaten 2005/2006 Leasinvest Real Estate

- Gereglementeerd persbericht

Geachte mevrouw, Geachte heer,
 
Gelieve hieronder een link te vinden naar de uitnodiging en het antwoorddocument voor de presentatie van de jaarresultaten 2005/2006 van Leasinvest Real Estate op 16 oktober 2006.
 
Met vriendelijke groeten,