UITNODIGING: 16 oktober 2006 - presentatie jaarresultaten 2005/2006 Leasinvest Real Estate

- Gereglementeerd persbericht

Geachte mevrouw, Geachte heer,
 
Gelieve hieronder een link te vinden naar de uitnodiging en het antwoorddocument voor de presentatie van de jaarresultaten van Leasinvest Real Estate op 16 oktober 2006.
 
Met vriendelijke groeten,