Leasinvest Real Estate Comm. VA: Toelichting van de zaakvoerder over Q1 2020

- Gereglementeerd persbericht

KERNDATA

Voor Q1 2020 noteren we volgende kerndata:

  • Bevestiging van de toename van het dividend over het boekjaar 2019 van € 5,10 tot € 5,25 bruto per aandeel
  • De EPRA winst1 daalt van € 9,7 miljoen eind maart 2019 naar € 7,3 miljoen    (€ 1,23 per aandeel vs € 1,63 per aandeel), grotendeels te wijten aan een tijdseffect
  • De financieringskost blijft bijna constant op 2,16%
  • Bezettingsgraad quasi constant op 89% omwille van de geplande renovaties op het EBBC-park te Luxemburg
  • De schuldgraad is gestegen van 54,78% naar 56,63%1 Alternatieve Prestatiemaatstaven (Alternative Performance Measures – APM) in de zin van de  
ESMA richtlijnen van 5 oktober 2015 in dit persbericht worden aangeduid met een asterisk (*)
en worden verder toegelicht in de bijlagen bij dit persbericht.
Bijlage