Leasinvest Real Estate Comm. VA: Tussentijdse verklaring van de zaakvoerder op 30 september 2018

- Gereglementeerd persbericht

  • De EPRA winst*1 Q3 2018 bedraagt € 25,1 miljoen, een stijging van 14% ten opzichte van Q3 2017
  • Het nettoresultaat bedraagt € 27,2 miljoen (€ 5,51 per aandeel) versus € 29,7 miljoen eind Q3 2017
  • Kapitaalverhoging van € 83.960.790 succesvol afgerond, met een substantiële daling van ca. 7 procentpunten van de schuldgraad tot gevolg
  • De financieringskost daalt van 2,99% eind 2017 naar 2,69% in Q3 2018
  • Naast de beloftevolle acquisitie van het te herontwikkelen gebouw Montoyer 14, succesvolle oplevering van het gebouw Montoyer 63 in de Europese wijk (CBD) van Brussel1 Alternatieve Prestatiemaatstaven (Alternative Performance Measures – APM) in de zin van de ESMA richtlijnen van 5 oktober 2015 in dit persbericht worden aangeduid met een asterisk (*) en worden verder toegelicht in de bijlagen bij dit persbericht.


Bijlage