Leasinvest Real Estate Comm. VA - Verslag van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 21 mei 2012

- Gereglementeerd persbericht

1. Goedkeuring van de jaarrekeningen

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 21 mei 2012 heeft de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van Leasinvest Real Estate, afgesloten op 31 december 2011, met inbegrip van de resultaatsbestemming, goedgekeurd.

2. Dividend boekjaar 2011

De gewone algemene vergadering heeft beslist om op 28/05/12 een dividend uit te keren van bruto 4,15 euro en netto, na inhouding van roerende voorheffing, 3,2785 euro per aandeel (obv 21% roerende voorheffing).

De betaling van het dividend zal gebeuren tegen afgifte van coupon n°13 vanaf 28/05/12 bij de financiële instellingen Bank Delen (hoofdbetaalagent), ING Bank, Belfius Bank, BNP Paribas Fortis Bank en Bank Degroof.

Aangezien de uitbetalingsdatum 28/05/12 is, is de Ex-date 23/05/12 en de Record date 25/05/12.

3. Hernieuwing van het mandaat van de commissaris voor een periode van 3 jaar

Op voorstel van het auditcomité d.d. 06/02/12 om het mandaat van de commissaris Ernst & Young voor de boekjaren 2012, 2013 en 2014 te hernieuwen, heeft de algemene vergadering van 21 mei 2012 de hernieuwing van het mandaat voor die periode goedgekeurd. De commissaris wordt hiervoor vertegenwoordigd door mevr. Christel Weymeersch tot na de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2013, en door de heer Pierre Vanderbeek tot na de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2015, overeenkomstig de wettelijk vereiste rotatieverplichtingen.
De jaarlijkse vergoeding van de commissaris voor de controle van de jaarrekening voor het boekjaar 2012 zal onder vergelijkbare voorwaarden bepaald worden, m.n. een bedrag van 31.880 euro (excl. BTW).

Voor meer informatie, neem contact op met:
Leasinvest Real Estate
Micheline Paredis                                                              Jean-Louis Appelmans
Secretary General                                                             CEO                                                      
T: +32 3 238 98 77                                                            T: +32 3 238 98 77
E-mail: micheline.paredis@leasinvest.be                 E: jeanlouis.appelmans@leasinvest.be

Leasinvest Real Estate Comm. VA

 

Vastgoedbevak Leasinvest Real Estate Comm. VA investeert voornamelijk in hoogkwalitatieve en goedgelegen kantoren, logistieke- en retailgebouwen in België en in het Groothertogdom Luxemburg.
De vastgoedbevak noteert op Euronext Brussels en heeft een marktkapitalisatie van 257 miljoen euro (waarde 18/05/2012).