Leasinvest Real Estate - Tussentijdse verklaring van de zaakvoerder over het derde kwartaal van het boekjaar 2017 (01/07/2017-30/09/2017)

- Gereglementeerd persbericht

Samenvatting

Focus strategie op twee activaklassen nl. retail en kantoren en drie landen nl. Luxemburg, België en Oostenrijk: 
  • Versterking van de positie in Oostenrijk en in retail met twee acquisities in Wenen
  • Volledige desinvestering van de Zwitserse retailportefeuille en
  • Finaliseren desinvestering van 65% van de logistieke portefeuille in België.
De verwachtingen voor 2017 worden bevestigd door de gerealiseerde cijfers op 30/09 (t.o.v. 30/09/16) 
  • Stabiele geïnde huurinkomsten van € 42,1 miljoen t.o.v. € 42,2 miljoen (-0,2%)
  • De EPRA winst*[1] op 30/09 is licht gedaald tot € 22 miljoen of € 4,46 per aandeel (-4,1%)
  • Het nettoresultaat is toegenomen van € 25,6 miljoen tot € 29,7 miljoen of € 6,01 per aandeel (+16%)
  • Herontwikkelingen in België en Luxemburg blijven op schema

 

Persbericht in attachment (PDF)


[1] Alternatieve Prestatiemaatstaven (Alternative Performance Measures - APM) in de zin van de ESMA richtlijnen van 5 oktober 2015 in dit persbericht worden aangeduid met een asterisk (*) en worden verder toegelicht in de bijlagen bij dit persbericht.